Trwają przygotowania do spotkania z Benedyktem XVI

- Tylko dobre przygotowanie się i właściwe przeżycie spotkania z Benedyktem XVI, który przybywa do naszego kraju, aby umacniać naszą wiarę, może przynieść trwałe owoce duchowe - napisał biskup tarnowski Wiktor Skworc w liście do duchowieństwa. Zaleca on, aby w dniu przylotu Papieża rozdzwoniły się dzwony wszystkich kościołów, a w ramach przygotowań do wizyty odprawić Msze św. i nabożeństwa w intencji Benedykta XVI.

Bp Skworc prosi duszpasterzy, aby zachęcili wiernych do pielgrzymowania na spotkanie z Benedyktem XVI. Tych, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Święty, trzeba zachęcić do duchowego pielgrzymowania i skorzystania z transmisji telewizyjnych lub radiowych. Chorych i cierpiących należy poprosić, aby ofiarowali swe cierpienie w intencji bezpiecznej i owocnej podróży papieża Benedykta XI do naszego kraju.

– Benedykt XVI przyjedzie, aby umocnić nas w wierze, zachęcić do trwania w niej i do jej dojrzałego pogłębiania oraz odważnego odpowiadania w świetle wiary na wyzwania, jakie stawia społeczny kontekst naszej egzystencji – czytamy w liście bp. Skworca do duchowieństwa diecezji tarnowskiej.

Hierarcha podkreśla, że wszyscy powinni jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Piotrem naszych czasów. – Proszę o codzienną modlitwę zwłaszcza podczas nabożeństw majowych oraz sprawowanych Mszy świętych – napisał bp Skworc. W tygodniu poprzedzającym przyjazd Ojca Świętego lub w czasie trwania pielgrzymki bp Skworc zalecił odprawienie w każdej parafii Mszy św. za Papieża.

– Wiernych należy też zachęcić do pojednania w rodzinach i sąsiedztwie, do powstrzymania się w dniach papieskiej wizyty od spożywania napojów alkoholowych i do troski o kulturę słowa – wskazuje duszpasterzom ordynariusz tarnowski. Jego zdaniem, wyjątkowym dniem powinna być niedziela, 28 maja. – Niech dominuje atmosfera święta i świętowania – apeluje bp Skworc i prosi o powstrzymanie się wiernych od dokonywania w tym dniu zakupów, nawiedzania centrów handlowych czy podejmowania niekoniecznych prac.

Bp Skworc napisał też, że Kościół tarnowski z ogromną wdzięcznością wspomina wizytę w Szczepanowie 10 maja 2003 r. ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera. Przybył on wtedy jako legat Jana Pawła II z okazji 750. rocznicy kanonizacji św. Stanisława, biskupa i męczennika na uroczystości w Krakowie.

inf. KAI

 

Zobacz także