Trzecia antyfona na obrzęd obmycia nóg po polsku

W serii wpisów chcemy umożliwić porównanie źródeł, które są podstawą polskiej wersji antyfon na obrzęd Mandatum, a zarazem zaproponować sposób ich wykonania. Zestawiamy zapis z Liber Usualis, transkrypcję wersji dominikańskiej, polski tekst antyfon z mszału oraz propozycję polskiej wersji bazującą na wszystkich powyższych.

Numeracja antyfon jest ujednolicona według tekstu w Mszale. Na pierwszy rzut oka widać, iż ich kolejność niemalże oddaje układ fragmentów z 13 rozdziału Ewangelii wg. św. Jana, czego nie było w poprzednich wydaniach ksiąg.

Muzycy-kompozytorzy niech rozważą, czy tradycyjnych melodii liturgii łacińskiej nie można by wykorzystać przy komponowaniu melodii dla tych samych tekstów w języku narodowym
(Musicam Sacram).

Zestawiamy:
– zapis z Liber Usualis, Solesmes, 1961,
– transkrypcję wersji dominikańskiej z Triduo ante Pascha SOP, Romae, 1927,
– tekst antyfon z Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich, Pallottinum, 2009,
– propozycję polskiej wersji bazującą na wszystkich powyższych.

Na koniec, dzięki uprzejmości Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod kierownictwem Sławomira Witkowskiego, zamieszczamy propozycję wykonania antyfon w interpretacji zbliżonej do aktualnego sposobu śpiewu chorału w Zakonie Dominikańskim.

Melodie w źródle ogólnokościelnym i dominikańskim są zbliżone, natomiast przy powstawaniu polskiej wersji skorzystałem w wersji dominikańskiej. Stamtąd również wzięty jest wybór wersetów.

Liber Usualis (kliknij, aby powiększyć):

Triduo ante Pascha SOP (kliknij, aby powiększyć):

Mszał Rzymski dla diecezji polskich:

ANTYFONA TRZECIA Por. J 13, 14
Jeżeli Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.

Proponowana wersja polska (kliknij, aby powiększyć):

Propozycja wykonania (wyk. Schola Cantorum Minorum Chosoviensis pod kier. Sławomira Witkowskiego):

Poniżej można pobrać wszystkie pliki dotyczące tej antyfony (zapisy nutowe oraz nagranie, spakowane jako plik zip).

Zobacz wszystkie propozycje antyfon na Mandatum

Zobacz także

Wojciech Sznyk OP

Wojciech Sznyk OP na Liturgia.pl

Dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim, teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przed wstąpieniem do zakonu zaangażowany w Ruch Światło-Życie, odnowę charyzmatyczną, spotkania w duchu Taizé, duszpasterstwo młodzieżowe i akademickie. Prowadził schole liturgiczne, pełnił funkcję kantora oraz brał udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach muzycznych religijnych i świeckich.