Trzecia sesja sympozjum poświęconego Eucharystii w Krakowie

Wtorek, 25 października 2005 był drugim i ostatnim dniem obrad sympozjum interdyscyplinarnego na temat Eucharystii, zorganizowanego przez Papieską Akademię Teologiczną. Wzięli w niej udział krakowscy bisupi pomocniczy Jan Szkodoń i Albin Małysiak, wybitni teologowie z całej Polski oraz liczna publiczność.

W pierwszej prelekcji ks. prof. dr hab. Roman Pindel, znany krakowski biblista mówił o "Obecności Pana w Eucharystii według tekstów jej ustanowienia". Zwrócił on uwagę na paschalny charakter uczty Chrystusa z uczniami.

Z powodu nieobecności drugiego prelegenta, ks. prof. dr hab. Stanisława Czerwika – profesora liturgiki, wieloletniego członka, a później konsultora Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, a obecnie konsultora watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego – jego wykład pt. "Wiara w obecność Chrystusa w Eucharystii. Perspektywa historyczna", odczytał ks. dr Stanisław Szczepaniec. W swoim tekście ks. Czerwik podkreślał obecność Chrystusa w Najświętszych Postaciach, ale także w innych znakach: zgromadzeniu, osobie szafarza, słowie Bożym. W oparciu o tę prawdę, powołując się na Ojców Kościoła, mówił o postwie wspólonty (tylko pojednana wspólnota może przystępować do stou Pańskiego) oraz o znaczeniu słowa Bożego (troska o to, aby słowo Boże "nie wypadło z serca" na równi z torską, aby Ciało Pańskie nie upadło na ziemię).

Trzecim mówcą we wtorek był o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, który mówił o Eucharystii jako tajemnicy Obecności. Na początku podkreślił on, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ponieważ słowo stało się Ciałem, a nie księgą. Księga jest natomiast zapisem obecności. W oparciu o prawdę o Bożej obecności w Eucharystii poruszył temat różnych perspektyw filozoficznych: tradycyjnych ("jest" – trzecioosobowa; "jestem" – pierwszoosobowa) oraz o koncepcji perspektywy drugoosobowej ("jesteś"), która oznaczałaby osobową relację Boga z człowiekiem, umożliwiającą komunikację. Rozwijając tę myśl, o. Kłoczowski nawiązał do prologu Ewangelii wg św. Jana.

W ciekawej dyskusji po tradycyjnej już przerwie na kawę wzięli udział mówcy: ks. Pindel, ks. Szczepaniec i o. Kłoczowski. Aktywnie włączali się także bp. Albin Małysiak, który przypomniał naukę Soboru Trydenckiego o rzeczywistej obecności Chrystusa w Najświętszych Postaciach, ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski i inni uczestnicy sympozjum.

inf. wł. (MW)

Michał Wsiołkowski

Zobacz także