Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

We wtorek 18 stycznia pod hasłem: "Chrystus jedynym fundamentem Kościoła" rozpoczął się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przez osiem dni przedstawiciele bratnich kościołów będą wspólnie uczestniczyć w nabożeństwach ekumenicznych.

Zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian hasło "Chrystus jedynym fundamentem Kościoła" opracowała grupa chrześcijan, w skład której weszli przedstawiciele protestantyzmu, prawosławia i rzymskiego katolicyzmu.

Każdego dnia w świątyniach chrześcijańskich odbędą się spotkania i nabożeństwa, którym razem przewodniczyć będą duchowni różnych wspólnot chrześcijańskich. Intencją wspólnych modlitw jest zjednoczenie Kościoła Chrystusowego. Są one także okazją do wzajemnego poznania się i budowania tak istotnego dialogu ekumenicznego.

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan trwa na całym świecie od 18 do 25 stycznia. Poprzedzony jest Dniem Judaizmu (17 stycznia), a bezpośrednio po nim obchodzić będziemy Dzień Islamu (26 stycznia). Niektóre diecezje przyjęły własny termin i harmonogram tego tygodnia – na przykład w Krakowie trwa on od drugiej, do trzeciej niedzieli zwykłej (16 – 23 stycznia).

Katarzyna Górkiewicz

Zobacz także