Tygodnik Powszechny na zakończenie Roku Kapłańskiego

11 czerwca 2010 r. zakończył się ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Kapłański. Dziwny był to rok. W mediach był to rok nagłośnienia okropnych skandali, w które byli uwikłani księża. Ujawnienie ich można uznać za czas oczyszczenia" - pisze ks. Adam Boniecki, wprowadzając do najnowszego "Tygodnika Powszechnego".

Jednym z głównych tematów tego numeru jest zakończony właśnie Rok Kapłański. Ks. Boniecki w artykule wstępnym zwraca uwagę na księży – a jest ich znakomita większość – którzy "często w okropnych warunkach służą Bogu i ludziom. Księżom, którzy nie są medialni, o których mało kto wie, którzy są świadkami wiary, wsparciem dla ludzi w nieszczęściu, inicjatorami i promotorami wspaniałych działań społecznych, cierpliwymi nauczycielami wiary".

W chrześcijaństwie wszyscy jesteśmy kapłanami – czy rozumiemy tę prawdę? Czym się różni kapłaństwo powszechne od hierarchicznego? Po co jest nam potrzebny kapłan? Na pytanie te na zakończenie Roku Kapłańskiego odpowiada Michał Rychert w artykule „Pośredników nie trzeba”. Brak powszechnej świadomości kapłańskiej jest przejawem głębokiego kryzysu Kościoła i poważną przeszkodą w dostrzeżeniu istoty kapłaństwa służebnego. Ale o powołaniu kapłańskim laikat słyszy tylko raz, w czasie chrztu – zauważa świecki teolog. Autor formułuje także krótkie sugestie – do księży: Nie jesteś wyjątkowy – powołanych jest tylu, co ochrzczonych. Chcesz być pierwszy – bądź sługą. Jeżeli nie jest Ci ciężko – może nie jesteś sługą, „sługa nie jest większy od swego pana” ( J 15, 20). Uważaj na schlebiających – odwodzą Cię od twojego powołania; i do świeckich: Bądź dumny ze swojego kapłaństwa – to jest „królewskie kapłaństwo”. Nie schlebiaj księżom – są na Twojej służbie. Nie zapominaj o wdzięczności wobec sług Kościoła – to oni podtrzymują ogień Twojej wiary.

Rok Kapłański się skończył, a mi w uszach dźwięczą słowa wypowiedziane przez kard. Christopha Schönborna do księży zebranych w Ars pod koniec września 2009 r. na rekolekcjach kapłańskich. W obecności 1200 duchownych z 78 krajów powiedział, że w Kościele powszechnym odradza się klerykalizm, który go smuci i przed którym po bratersku chciałby ich przestrzec – zauważa ks. Jacek Prusak SJ w artykule podsumowującym Rok Kapłański pt. „Oczyszczenie z klerykalizmu”. "W Kościele kapłaństwo jest dla Chrystusa, a nie przed Chrystusem, ksiądz nie może siebie wstawić do tabernakulum. Ma jedynie pozostać świadkiem Jego obecności wśród ludu i Go w nim uobecniać. Na to muszą się jednak zgodzić także i świeccy, którzy sprawują kapłaństwo powszechne, i nie adorować księdza w miejsce Jezusa" – czytamy.

W ostatnim dniu Roku Kapłańskiego Benedykt XVI poprosił o przebaczenie ofiary przestępstw pedofilskich księży i obiecał uczynić wszystko, aby nadużycia się nie powtórzyły – pisze Maciej Müller w artykule „Kijem, ale z miłością”.

inf. KAI

Zobacz także