Tyniec: Kwiaty w liturgii – pokazy o. Hieronima Kreisa

Projekt jest twórczą kontynuacją warsztatów ikebany, które przez wiele lat prowadził w opactwie tynieckim o. Hieronim Kreis OSB. Zaowocowały one trzema wystawami kompozycji ikebany z cyklu „Ikebana – Ulotne piękno”.

Na pokazach będzie można zobaczyć budowanie kompozycji krok po kroku według opracowanych przez autora stylów podstawowych i ich wariantów. Wyjaśniane będą także założenia ideowe danego stylu lub wariantu i prezentowana technika jego wykonania.

http://www.youtube.com/watch?v=-s1idBHEE7E|image=http://i1.ytimg.com/vi/-s1idBHEE7E/3.jpg

Ikebana, którą staram się formować, korzysta z wielu środków wyrazu wypracowanych w ikebanie japońskiej, nadaje im jednak nowe znaczenie i – co najważniejsze – skupia uwagę na toczącym się w liturgii zbawczym dialogu. To Bóg jest inicjatorem tego dialogu i On decyduje o jego kierunku. Bóg jest tutaj rozumiany osobowo. Podstawą Jego szczególnej obecności w świecie jest świadectwo stworzenia, które nosi na sobie autograf Autora, ale przede wszystkim – Wcielenie Syna Bożego, który jest najdoskonalszą Ikoną Ojca i Oblubieńcem. Drugim uczestnikiem dialogu jest człowiek-pomocnik (Oblubienica). To zarówno obraz Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, jak i Kościoła, Oblubienicy Chrystusa. Trzecim uczestnikiem dialogu jest świat (ludzie szukający Boga), który Bóg tak umiłował, że posłał Swego Syna, aby świat zbawił, a do którego Syn posyła Oblubienicę, aby dzieliła z Nim troskę o zbawienie świata. Istotne są zatem relacje zachodzące między uczestnikami tego zbawczego dialogu.

Wprowadzając tak rozumianą ikebanę do wnętrza kościoła, zakładam z góry, że na formę jej realizacji znaczący wpływ będzie miała także organizacja przestrzeni sakralnej i sam sposób sprawowania liturgii w konkretnym miejscu. Nie ukrywam, że pracując nad nowymi założeniami, myślę także o japońskich chrześcijanach i o przywróceniu im ikebany, którą będą mogli przyjąć bez żadnej obawy, służyć nią Bogu w swoich kościołach, wzbogacając modlitwę braci oraz sióstr w wierze. Jest to spłacenie osobistego długu wdzięczności za to, co praca nad ikebaną dała mi w duchowym rozwoju, ale także przekonanie, że chrześcijanie w Japonii, dla dobra całego Kościoła, zdołają rozwinąć najlepiej to, co tym projektem zaledwie inicjuję.

o. Hieronim St. Kreis OSB

Terminy pokazów układania ikebany liturgicznej

Prowadzenie: o. Hieronim Kreis OSB, czas trwania: ok. 1,5 godz.

26.03.2011, godz. 16.45

28.05.2011, godz. 16.45

bik

Zobacz także