Tyniec: Odbędzie się II Krajowy Zjazd Oblatów Benedyktyńskich

W Tyńcu odbędzie się w najbliższy weekend - 8-9 listopada - II Krajowy Zjazd benedyktyński. Blisko 100 oblatów, czyli świeckich, żyjących duchowością św. Benedykta, będą się wspólnie modlić i dyskutować, czego współczesny świat może nauczyć się od Patriarchy Zachodu. Hasło II Zjazdu brzmi: "Wyzwania religijne współczesnego świata a odpowiedź benedyktyńska", zaś jego celem jest wymiana myśli i doświadczeń oblatów w obliczu narastających w świecie procesów dechrystianizacji i laicyzacji.

W Zjeździe weźmie udział blisko 100 osób, spośród których część należy już do wspólnot oblatów, a pozostali są zainteresowani życiem w zgodzie z duchowością benedyktyńską. W programie Zjazdu przewidziane są referaty, Kazimierza Marcinkiewicza, który będzie mówił o zadaniach chrześcijanina we współczesnym świecie, prof. Piotra Franaszka, który odpowie na pytanie, co św. Benedykt mówi dzisiejszemu człowiekowi. Zaplanowano także dyskusje panelowe z udziałem uczestników i gości – Marka Jurka i Jana Rokity. W sobotni wieczór odbędzie się promocja książki prof. Wil’a Derksa pt. „Reguła Św. Benedykta dla początkujących”.

Oblaci to osoby świeckie żyjące według reguły św. Benedykta z Nursji, który w VI w. tworzył wspólnoty mnichów. Napisał dla nich Regułę, która jak się okazuje, może być stosowana także przez osoby, żyjące w świecie. Ludzie prawdziwie poszukujący Boga, którzy nie mają powołania monastycznego, mogą zostać oblatami benedyktyńskimi (oblatio po łacinie znaczy "oddanie", "poświęcenie") i nie zmieniając swego stanu, jak mnisi, kierować się w codzienności Regułą i związać z konkretną wspólnotą benedyktyńską. W Polsce największe wspólnoty oblatów związane są z opactwem w Tyńcu i z klasztorami w Lubiniu i Biskupowie oraz z klasztorem sióstr Oblatek w Zbuczynie. Oblatką benedyktyńską była zmarła niedawno prof. Anna Świderkówna.

inf. KAI

 

Zobacz także