Tyniec: Odbyło się kolejne spotkanie środowisk liturgicznych

We wtorek, 28 lutego 2012 r. w tynieckim opactwie oo. Benedyktynów, odbyło się spotkanie środowisk liturgicznych z całej Polski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się biskupi z Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski: jej przewodniczący, bp Adam Bałabuch oraz bp Stefan Cichy.

Spotkanie środowisk liturgicznychBiskup Cichy uczestniczył także – wtedy jako przewodniczący KKBiDS – w pierwszym spotkaniu liturgicznym w Tyńcu, które odbyło się 11 grudnia 2010 r.

Tegoroczne spotkanie miało być podsumowaniem czasu, który dzielił obydwa spotkania oraz okazją do przedstawienia bieżących problemów, diagnozowanych przez osoby odpowiedzialne za popularyzację liturgii w różnych środowiskach Kościoła w Polsce nowemu przewodniczącemu Komisji oraz jej członkom i konsultorom – oprócz biskupów, obecni byli także ks. Mateusz Matuszewski oraz ks. Dominik Ostrowski. Spotkaniu – jako gospodarz – przewodniczył opat tyniecki, o. Bernard Sawicki OSB.

Na wstępie głos zabrał o. Tomasz Grabowski OP, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, która – wraz z opactwem – jest współorganizatorem spotkań liturgicznych. Jego głos był próbą zarysowania mapy inicjatyw liturgicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania, prowadzone przez mniejsze wspólnoty, często niedostrzegane na forum ogólnopolskim, a jednocześnie cenne i mogące mieć duże znaczenie w formacji liturgicznej.

Podczas swoich prelekcji, zaproszeni goście mówili o swoich spostrzeżeniach, dotyczących życia liturgicznego: formacji, praktyki celebracji oraz o problemach, które ich zdaniem im towarzyszą. Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Porosło, kleryk krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego i organizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, podejmując temat „trudności w rozwinięciu działalności, ponieważ przez osoby spoza środowiska, traktowana jest jako zajęcie dla specjalistów, a nie ogółu katolików”. Treść swojego wystąpienia, inspirowanego adhortacją Benedykta XVI „Sacramentum Caritatis”, zamieścił także na swoim blogu.

Sprawę „częstego braku zrozumienia, a nawet niechęć ze strony duszpasterzy (zwłaszcza proboszczów), wolących równać do poziomu wymagań większości” poruszył w swoim głosie Marcin Bornus–Szczyciński, współtwórca Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni” i kantor w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Natomiast Paweł Milcarek z czasopisma „Christianitas” mówił o możliwej koegzystencji dwóch form rytu rzymskiego w parafii.

Po monastycznej modlitwie w ciągu dnia, odprawionej wraz z zakonnikami w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, i obiedzie, krótki zarys działalności Komisji Liturgicznej Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce oraz Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski przedstawili ich przewodniczący: o. Bernard Sawicki i bp Adam Bałabuch, wspólnie z bp. Stefanem Cichym. Biskupi odnieśli się także do wcześniejszych głosów i pytań uczestników spotkania, które pojawiły się w czasie krótkiej poobiedniej dyskusji.

mw

Zobacz także: Tyniec: II Spotkanie Środowisk Liturgicznych w Polsce

Zobacz także