Tyniec: Warsztaty „Duchowość zakorzeniona w liturgii”

Czerpiąc z modlitewnej atmosfery opactwa i liturgii mnichów tynieckich wspólnie z o. Konradem Małysem OSB, Benedyktyński Instytut Kultury zaprasza do udziału  w warsztatach "Duchowość zakorzeniona w liturgii" w dniach 18-20 grudnia 2009 r.

Prowadzący w czasie trwania warsztatów będzie chciał zaproponować medytację w sensie teoretycznym, poprzez odniesienie się do tekstów wybitnych liturgistów XX w., jak też tę w wymiarze praktycznym, mającą na celu pogłębienie swego udziału w liturgii Mszy Św.

Punkt odniesienia stanowią teksty wybitnych liturgistów XX w. (C. Vagaggini, P. Parsch, W. Schenk i in.). Metodą jest przede wszystkim medytacja biblijna ukierunkowana najpierw ogólnie na podstawowe wymiary Misterium Chrystusa: tajemnicę wcielenia, męki i śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego, tak by odsłaniały się one w swoim wzajemnym powiązaniu.

Medytację biblijną łączymy następnie praktycznie ze skupieniem na poszczególnych częściach Mszy świętej. Pytamy o wewnętrzny sens następujących po sobie czynności liturgicznych, starając się podążać za nimi myślą i sercem podczas ich sprawowania. Szukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konkretne doświadczenia naszego życia obecne są w liturgii eucharystycznej, w jaki sposób liturgia ta ogarnia je i kieruje z Chrystusem ku Ojcu, umożliwiając nasz duchowy wzrost. Warsztaty połączone są również z czynnym udziałem w liturgii godzin, sprawowanej przez wspólnotę mnichów benedyktyńskich.

Rozpoczęcie: piątek – przyjazd godz. 16.00–18.00; zakończenie: niedziela godz. 14.00. Przewidywany koszt udziału: 120 zł + opłata za pobyt. Rezerwacji można dokonywać na stronie Instytutu.

Zobacz także