USA: kanonicy św. Jana Kantego wydali DVD z liturgią przedsoborową

Specjalne DVD z zarejestrowaną na wideo celebracją Mszy św. trydenckiej - według "Missale Romanum" Jana XXIII z 1962 r. - wydali kanonicy św. Jana Kantego z Chicago w USA. Wspólnota kanoników, która od kilku lat sprawuje Eucharystię w formie zwyczajnej i nadzwyczajnej, stara się popularyzować i wyjaśniać tajniki łacińskiej liturgii.

DVD, które można kupić na stronie internetowej parafii pw. św. Jana Kantego w Chicago, jest zapisem niedzielnej Mszy cichej w formie nadzwyczajnej podczas Święta Trójcy Przenajświętszej. Celebransem jest ks. C. Frank Phillips, C.R., proboszcz miejscowej parafii i założyciel wspólnoty kanoników.

Liturgię można oglądać z perspektywy kapłana i ministranta. Dołączone są do tego instrukcje, dotyczące ubioru księdza sprawującego łacińską liturgię oraz wybór ornamentów muzycznych, które mogą wzbogacić liturgię. Wśród utworów pojawiają się dzieła takich kompozytorów jak: Francis Poulenc, Richard Dering, Heinrich Schütz i Jan Sebastian Bach. Specjalna opcja pozwala przeglądać poszczególne części Mszy św. w formie slajdów.

Wspólnota kanoników regularnych św. Jana Kantego, znana wcześniej jako Towarzystwo św. Jana Kantego, powstała w 1998. Misją tej rzymskokatolickiej wspólnoty religijnej jest pomoc w ponownym odkrywaniu głębokiego sensu świętości poprzez uroczystą liturgię, nabożeństwa, sakralną sztukę i muzykę. Cel ten wyraża główne motto wspólnoty "Instaurare Sacra" – co znaczy przywracanie świętości.

inf. KAI

 

Zobacz także