USA: zakonnica obłożona interdyktem

Amerykańska szarytka siostra Louise Lears została obłożona interdyktem za działanie na rzecz tak zwanego kapłaństwa kobiet. Te surową karę, przewidzianą przez prawo kanoniczne, nałożył na nią 26 czerwca metropolita Saint Louis abp Raymond Leo Burke, który 27 bm. został oficjalnie mianowany przez papieża prefektem Najwyższego Trybunał Sygnatury Apostolskiej w Rzymie.

Zakonnica, która dotychczas pracowała w jednej z parafii w St. Louis, w listopadzie ubiegłego roku uczestniczyła w usiłowaniu udzielenia święceń kapłańskich dwóm kobietom.

Orzeczona kara dotyczy oskarżenia o przestępstwa polegające na upartym odrzucaniu, mimo upomnień pisemnych, prawdy wiary, że kobieta nie może przyjmować święceń kapłańskich, oraz o publiczne wzniecanie niechęci lub nienawiści wobec Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu aktu władzy lub posługi kościelnej, poważne zewnętrzne naruszenie prawa Bożego lub kanonicznego i zakazanego udziału w świętych obrzędach. Decyzja w tej sprawie zapadła po procesie kanonicznym, w którym s. Louise miała szeroką możliwość obrony.

Abp Burke, który sam jest wybitnym znawcą prawa kanonicznego, przy pomocy dwóch biegłych prawników przestudiował dowody, orzekając winę zakonnicy w sprawie trzech pierwszych przestępstw, natomiast sprawę czwartego przekazał kompetentnej w tym zakresie Kongregacji Nauki Wiary. Po zbadaniu sprawy nałożył na s. Louise Lears karę interdyktu i zakaz otrzymywania na terenie tej archidiecezji misji kanonicznej. Interdykt oznacza zakaz przyjmowania sakramentów. Jak zaznaczono, kara ta ma nakłonić zakonnicę do skruchy i pojednania z Kościołem.

inf. KAI

 

Zobacz także