Udzielanie komunii przez osobę niemającą święceń

Czy ksiądz ma jakąkolwiek możliwość przekazania obrzędu udzielania komunii osobie niemającej święceń czy to kapłańskich czy diakonatu, np. lektorowi. Jeśli tak to jakie są warunki i ile raz na rok może się tak wydarzyć?

ODP.: Mszał Rzymski [Dodatek, strona (6)] podaje, że Ordynariusz miejsca może pozwolić, aby poszczególni kapłani w razie prawdziwej potrzeby upoważnili odpowiednią osobę do jednorazowego rozdawania Komunii. Po skończeniu „Baranku Boży” kapłan błogosławi osobę mającą rozdawać Komunię („Niech Bóg Cię + błogosławi, abyś godnie rozdawał swoim braciom i siostrom Ciało Chrystusa”). Po przyjęciu Najświętszego Sakramentu, kapłan udziela Komunii szafarzowi (jeśli ten tego chce), a następnie podaje mu puszkę lub naczynie z Najświętszym Sakramentem. Należy zauważyć, że przepisy podkreślają, że szafarz nadzwyczajny nie powinien rozdawać Komunii zamiast kapłana. Prawo nie reguluje sztywno ile razy może mieć miejsce taka sytuacja, lecz stwierdza: wtedy, gdy zajdzie prawdziwa potrzeba.

Jakub Bluj OP

Zobacz także