Ukazał się obszerny „Leksykon liturgii” ks. Bogusława Nadolskiego

„Leksykon liturgii” - liczące blisko 1800 stron monumentalne dzieło, opracowane przez ks. Bogusława Nadolskiego TChr ukazało się nakładem Wydawnictwa Pallottinum. „Leksykon” zawiera blisko 1,5 tys. haseł.

Leksykon liturgii

Treść haseł w tej monumentalnej publikacji koncentruje się na zagadnieniach najważniejszych – teologii liturgii II Soboru Watykańskiego, uwzględniając ewolucję w interpretacji pewnych zagadnień. Autor zawęził materiał rezygnując z wyrażeń zbyt archaicznych, haseł dotyczących liturgii wschodniej, skrócił biogramy liturgistów.

Czytelnik otrzyma wyczerpujące informacje o Eucharystii, poszczególnych rytach, językach liturgicznych, księgach, częściach i modlitwach Mszy św., świętych obrazach, naczyniach i szatach liturgicznych. „Leksykon” zamieszcza też podstawowe dane dotyczące architektury sakralnej, kulcie Maryi i świętych, sakramentach i sakramentaliach, obchodach uroczystości i świąt, biogramy wybitnych liturgistów, ośrodkach zaangażowanych w odnowę Mszy św. i wiele, wiele innych. „Leksykon” napisany jest przejrzystym językiem, hasła wprowadzają w klimat obrzędów i świata religijnego i wiary.

Wszystko poukładane alfabetycznie, od „aaronowego błogosławieństwa”, które było polecone Mojżeszowi przez Boga i miało być przekazywane Izraelowi aż po „zwyczajnik”, czyli zbiór zwyczajów dotyczących życia codziennego, także liturgicznego w klasztorach.

Ks. Prof. Bogusław Nadolski jest chrystusowcem, profesorem liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyskiego i w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrsytusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Jest autorem czterotomowego podręcznika „Liturgiki”, kilkudziesięciu książek oraz wielu artykułów.

inf. KAI

 

Zobacz także