Uniwersytecki Kongres Eucharystyczny odbędzie się w Hiszpanii

W dniach 9-13 listopada na Uniwersytecie Katolickim w Murcji w Hiszpanii odbędzie się I Międzynarodowy Uniwersytecki Kongres Eucharystyczny. W spotkaniu, które przebiegać będzie pod hasłem "Eucharystia sercem życia chrześcijańskiego i źródłem ewangelizacyjnej misji Kościoła", zapowiedzieli udział wysokiej rangi przedstawiciele Kurii Rzymskiej i środowisk kościelnych z wielu krajów, m.in. 10 kardynałów.

Obrady będą się toczyć w klasztorze oo. hieronimitów, w którym mieści się wspomniana uczelnia oraz w różnych sanktuariach i parafiach na terenie regionu Murcji.

Kongres odbędzie się ku czci Jana Pawła II, zwłaszcza jako wyraz wdzięczności za jego encyklikę "Ecclesia de Eucharistia" – zapowiadają organizatorzy. Ich zdaniem, będzie to pierwsze tego typu spotkanie. "Być może zapoczątkuje ono w Kościele nowy rodzaj kongresów, dlatego Ojciec Święty delegował na nie komisję pod kierownictwem kard. Jozefa Tomko, przewodniczącego Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych" – twierdzą organizatorzy.

Oprócz kard. Tomko w kongresie będzie uczestniczyć m.in. 5 innych kardynałów kurialnych, w tym prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa – Darío Castrillón Hoyos oraz przewodniczący Papieskich Rad: Kultury – Paul Poupard, Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia – Javier Lozano Barragán i "Cor Unum" – abp Paul Josef Cordes. Ponadto spodziewany jest udział kardynałów i biskupów z Hiszpanii i wielu innych krajów Europy i innych kontynentów, jak również przedstawicieli licznych ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz uczelni katolickich z całego świata.

inf. KAI

 

Zobacz także