Upomnienia Judasza

Prawdziwym nauczycielem życia, nauczycielem moralności jest tylko ten, kto sam stosuje się do własnych nauk.

Gdy brat twój zgrzeszy idź (Mt 18,15)

Upomnij go w cztery oczy (J 6,70) — w tłumie, a w cztery oczy
Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch (Mt 26,21 – 25) — nawet dwunastu
Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi (J 13,27) — Judasz ponaglony idzie i Świątynia się „dowie” o jego grzechu
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik (Mt 26,50) — tajemnica tonu głosu, gdy Jezus mówi o tym, kto upomnień nie posłuchał i tajemnica tego „Przyjacielu”


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Marian Grabowski

Marian Grabowski na Liturgia.pl

Dr hab. fizyki teoretycznej, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Zajmuje się aksjologią nauki, etyką, antropologią filozoficzną. Autor m.in. książek: "Historia upadku", "Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej", "Podziw i zdumienie w matematyce i fizyce".