Upoważnienie do jednorazowego rozdawania Komunii Świętej

Mam pytanie odnośnie Upoważnienia do jednorazowego rozdawania Komunii Świętej.

Jestem 22-letnim lektorem świeckim w stopniu ceremoniarza. W naszej parafii kilka razy w roku zdarza się sytuacja, że na mszę przyjdzie dużo wiernych, a jest dwóch lub nawet tylko jeden kapłan, a parafia nie ma żadnego szafarza nadzwyczajnego. Raz jeden z księży zaproponował, aby mnie pobłogosławić, abym pomógł w rozdawaniu Komunii, jednak drugi ksiądz uważał, że mi nie można dać takiego upoważnienia. Przeglądałem różne przepisy (OWMR, Redemptionis Sacramentum), jednak nie znalazłem jakiegoś ścisłego określenia kogo wolno upoważnić, a kogo nie. Oczywiście w przypadku prawdziwej potrzeby, a nie ot tak. Dlatego moje pytanie brzmi: Kto dokładnie może zostać upoważniony do jednorazowego rozdawania Komunii Świętej, poprzez specjalną formułę błogosławieństwa zawartą w Mszale? Chodzi głównie czy są jakieś granice wiekowe, wymagane przygotowanie, ale również inne aspekty.

W nowym Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego z 2002 roku czytamy: „W rozdawaniu Komunii świętej mogą kapłanowi pomagać inni obecni prezbiterzy. Jeśli ich nie ma, a liczba przystępujących jest znaczna, kapłan może wezwać do pomocy szafarzy nadzwyczajnych, to jest ustanowionego obrzędem akolitę lub także innych wiernych, którzy zostali do tego prawnie upoważnieni. W razie potrzeby kapłan może jednorazowo upoważnić do rozdawania Komunii św. odpowiednich wiernych. Szafarze ci przystępują do ołtarza dopiero po przyjęciu Komunii świętej przez kapłana i z jego rąk otrzymują naczynia zawierające postacie eucharystyczne, jakie mają rozdawać wiernym” (OWMR 162). Jak widać dokument nie precyzuje, jacy są ci odpowiedni wierni. Osobiście uważam, że powinna być pewna hierarchia. Najpierw udzieliłbym tego upoważnienia braciom zakonnym, później klerykom WSD, innym pełnoletnim wiernym usługującym przy ołtarzu oraz na koniec, przy braku wyżej wymienionych osób, dowolnej osobie uczestniczącej we mszy św. Uważam, że należy dobrze znać osobę, której udziela się pozwolenia, aby uniknąć zgorszenia wiernych. Należy też zawczasu poprosić o pomoc w rozdawaniu Komunii św., najlepiej przed mszą św., aby wybrana przez nas osoba mogła spokojnie duchowo się przygotować.

Jacek Szarkiewicz OP

 

Zobacz także