Uroczyste obchody święta św. Franciszka w Jerozolimie

Franciszkanie w Ziemi Świętej obchodzili 4 października święto św. Franciszka. Zakonnicy i wierni w Ziemi Świętej uroczyście obchodzą wspomnienie św. Franciszka, nie tylko jako swego założyciela, ale opatrznościowego i charyzmatycznego męża Kościoła, który odegrał przełomową rolę w obecności w świętych miejscach Kościoła rzymskokatolickiego.

Główne uroczystości ku czci św. Franciszka odbyły się w Jerozolimie, w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, w siedzibie Kustodii Ziemi Świętej. Zgodnie z tradycją, Mszy św. przewodniczył dominikanin z konwentu pw. św. Szczepana w Jerozolimie. Eucharystię koncelebrowali franciszkanie oraz przełożeni męskich klasztorów i katolickich instytucji. Przybyli przedstawiciele wschodnich Kościołów katolickich, prawosławnych i protestanckich. Obecni byli także dyplomaci akredytowani w Jerozolimie, oraz izraelska delegacja władz Jerozolimy i samorządu arabskiego.

W bazylice Grobu Pańskiego wspominano św. Franciszka w uroczystej liturgii. Szacunek dla świętego wyraża zwyczaj zapalenia przed kaplicą Grobu Bożego wszystkich lamp oliwnych, także należących do Kościoła greckoprawosławnego i ormiańskiego.

Obchody wspomnienia św. Franciszka odbyły się we wszystkich franciszkańskich parafiach w Izraelu i na Zachodnim Brzegu Jordanu. Katolicy pochodzenia arabskiego mają szczególne nabożeństwo do świętego. W ten sposób wyrażają także wdzięczność wobec posługi duszpasterskiej franciszkanów. Jednym przejawów ich pobożności jest ubieranie chłopców w wieku przedszkolnym we franciszkańskie habity. To dzięki św. Franciszkowi powstała w 1217 r. franciszkańska prowincja Ziemi Świętej, która zyskała miano perły wszystkich prowincji tego zakonu. Z kolei spotkanie świętego z sułtanem Malek al-Kamelem w 1219 roku okazało się opatrznościowe dla obecności Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej dzięki uzyskanemu wówczas od sułtana zezwoleniu na posługę braci mniejszych na tym terenie. Od tego czasu franciszkanie od prawie ośmiu wieków są kustoszami świętych miejsc, począwszy od Grobu Pańskiego w Jerozolimie i Groty Narodzenia w Betlejem.

inf. KAI

 

Zobacz także