Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszej uroczystości w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI ma dziś dwie kolekty do wyboru, druga z nich jest w Mszale Piusa V kolektą jedyną.

Kolekta 1

Tekst: „Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui, dilecti Filii tui Corde gloriantes, eius praecipua in nos beneficia recolimus caritatis, de illo donorum fonte caelesti supereffluentem gratiam mereamur accipere. Per Dominum”.

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszej uroczystości w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI ma dziś dwie kolekty do wyboru, druga z nich jest w Mszale Piusa V kolektą jedyną.

Kolekta 1

Tekst: „Concede, quaesumus, omnipotens Deus, ut qui, dilecti Filii tui Corde gloriantes, eius praecipua in nos beneficia recolimus caritatis, de illo donorum fonte caelesti supereffluentem gratiam mereamur accipere. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana”.

Historia modlitwy. Ta kolekta jest nowa, ułożona w ramach ostatniej reformy liturgii. Nie wiem, kto konkretnie jest jej autorem. Rewizji oracji mszalnych dokonywał zespół ekspertów, którym kierował najpierw o. Placide Bruylants OSB (był redaktorem konkordancji Mszału Piusa V), a po jego śmierci w 1966 r. o. Antoine Dumas OSB.

Kolekta 2 = Kolekta z Mszału Piusa V

Tekst: „Deus, qui nobis in Corde Filii tui, nostris vulnerato peccatis, infinitos dilectionis thesauros misericorditer largiri dignaris, concede, quaesumus, ut, illi devotum pietatis nostrae praestantes obsequium, dignae quoque satisfactionis exhibeamus officium. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Boże, Ty w Sercu Twojego Syna, zranionym naszymi grzechami, dajesz nam niewyczerpane skarby miłości, spraw, abyśmy składając Mu hołd naszego oddania, wypełniali również obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez naszego Pana”.

W stosunku do przekładu z 1968 r. minimalne warianty: „Boże, który…”, „spraw, prosimy, abyśmy…”.

Historia modlitwy. Formularz mszalny z tą kolektą został  wprowadzony w 1928 r. przez Piusa XI wraz z podniesieniem rangi święta, natomiast bezpośrednim autorem modlitw liturgicznych był o. Henri Quentin OSB (+ 1935). W nowym Mszale z tego formularza pozostała jedynie kolekta.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....