Uroczystość Świętych Piotra i Pawła

Przyjmuje się, że Kościół obchodzi uroczystość obu Apostołów, Piotra i Pawła, w tym samym dniu dla podkreślenia, że obaj byli założycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, zajmują w dziejach Kościoła miejsce dość szczególne, Piotr jako „głowa ziemskiego Kościoła”, natomiast Paweł jako „apostoł Narodów”.

Obaj także w tym mieście ponieśli śmierć męczeńską, i to tego samego dnia – 29 czerwca; Piotr, jak podaje tradycja w ogrodach cesarskich, które rodzina Augusta Oktawiana założyła na brzegu Tybru, naprzeciw właściwego miasta, nazywanych ager vaticanus, Paweł natomiast w Aquae Salvinae za Bramą Ostyjską, a jako obywatel rzymski zginął od miecza. Informacje te zdaje się potwierdzać Martyrologium Hieronyminanum, które pod datą 29 czerwca umieszcza taką oto informację: „Romae via Aurelia natale sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Petri in Vaticano, Pauli in via Ostiensi, utrumque in catacumbas, passi sub Nerone, Basso et Tusco consulibus”.

Od początku święto obu Apostołów obchodzono jednego dnia, ale nie we wszystkich Kościołach był to ten sam dzień: grecki katalog świętych z Azji Mniejszej mówi, iż wspomnienie tych świętych – męczenników – związane było z Bożym Narodzeniem i obchodzone 25 grudnia. O tym, że święto Apostołów Piotra i Pawła obchodzono tuż po Bożym Narodzeniu wspomina również św. Bazyli, Ormianie obchodzili je podobnie – 27 grudnia, nestorianie, jakkolwiek pisanie o nich jest nieco ryzykowne – świętowali w drugi piątek po święcie Objawienia.

Dzień 29 czerwca był datą rzymskiego święta, obchodzonego od III bądź IV wieku. Chrześcijanie tych wieków wspominali Piotra i Pawła w pobliżu Katakumb, przy Via Appia, tam też na początku IV wieku wzniesiono świątynię ku czci obu Apostołów; w bazylice św. Sebastiana, również przy Via Appia, przez pewien czas miały się znajdować relikwie Apostołów.

W Rzymie miejscem kultu Apostołow jest także kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie Apostoł miał być więziony, tam obchodzono wspomnienie świętych Piotra i Pawła – 1 sierpnia.

W Polsce natomiast wzniesiono 303 świątynie pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła.

Także ich imiona należą do jednych z najpopularniejszych. W zbiorach przysłów polskich wymienia się aż 37 związanych z imieniem św. Piotra lub z jego świętem, a189 miejscowości wzięło od niego swą nazwę, jego postać znajduje się w herbach 9 polskich miast (m.in.: Brześć Kujawski, Ciechanów, Duszniki Zdrój, Poznań). Natomiast ślad imienia Paweł można odnaleźć w nazwach 146 polskich miejscowości.

Małgorzata Poździk

Zobacz także