Uroczystość Wszystkich Świętych

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszej uroczystości, identycznej w obu Mszałach.

Tekst: „Omnipotens sempiterne Deus, qui nos omnium Sanctorum tuorum merita sub una tribuisti celebritate venerari, quaesumus, ut desideratam nobis tuae propitiationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus, largiaris. Per Dominum”.

 

Oficjalny polski przekład: „Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana”.

 

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r. różni się tylko w nieistotnych szczegółach.

 

Historia modlitwy. Formularz Mszy o Wszystkich Świętych pojawia się po raz pierwszy w tzw. Sakramentarzu z Padwy w IX w. Sakramentarz z Padwy to bardzo cenny rękopis liturgiczny (Padwa, Biblioteka Kapitularna, ms. D 47; wydanie krytyczne: A. Catella, F. Dell’Oro, A. Martini (red.), Liber Sacramentorum Paduensis (Padova, Biblioteca Capitolare, cod. D 47), Rzym 2005), wykonany ok. 843/845 r. na dworze imperatora Lotara w Akwizgranie i zaraz potem wysłany do Italii pn., gdzie najprawdopodobniej służył na dworze Ludwika II, króla Italii. Sakramentarz z Padwy w swej zasadniczej części jest Sakramentarzem Gregoriańskim typu II (Rzym, ok. 650/683), ale uzupełnionym o dodatki różnego pochodzenia. Rękopis był dodatkowo uzupełniany w miejscu swego użytku. Formularz „O Wszystkich Świętych” został dopisany na samym początku księgi między 850 a 900 r. w Italii pn. Z powodu uszkodzenia manuskryptu niestety formularz dziś jest niekompletny i nie ma w nim kolekty. Ponieważ jednak pozostałe oracje (Secreta, Postcommunio) są identyczne jak w Mszale z 1962 r., można założyć, jak to się mówi,  „z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością”, że miał on również tę samą kolektę.

Ostatecznym źródłem dla tej kolekty jest jedna z modlitw z Sakramentarza Leoniańskiego (Rzym, ok. 560/570 r.) na uroczystość apostołów Piotra i Pawła: tam gdzie w naszej kolekcie jest „sanctorum”, w oryginalnej modlitwie z Leonianum jest: „apostolorum” (plus jeszcze parę różnic redakcyjnych). Modlitwa ta była potem przejęta przez Sakramentarz Gelazjański (ok. 628/715 r.), a za nim przez Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie, np. przez Sakramentarz z Gellone (ok. 790/800 r.) jako modlitwa Nieszpór w święto Piotra i Pawła. Następnie została przeredagowana dla potrzeb nowego święta Wszystkich Świętych.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....

Uroczystość Wszystkich Świętych

Festum omium sanctorum jest uroczystością ku czci wszystkich świętych, zarówno znanych, jak i nieznanych. Ponadto, jak w Decretale Si Dominum zapisał papież Urban IV (pontyfikat 1261-1264), dzień ten ma również wynagradzać za wszelkie zaniedbania popełnione przez wiernych w celebracji wspomnień świętych w ciągu całego roku. Oficjalnie, uroczystość została ustanowiona w X w., jednak ma ona o wiele dłuższą historię.

Festum omium sanctorum jest uroczystością ku czci wszystkich świętych, zarówno znanych, jak i nieznanych. Ponadto, jak w Decretale Si Dominum zapisał papież Urban IV (pontyfikat 1261-1264), dzień ten ma również wynagradzać za wszelkie zaniedbania popełnione przez wiernych w celebracji wspomnień świętych w ciągu całego roku. Oficjalnie, uroczystość została ustanowiona w X w., jednak ma ona o wiele dłuższą historię.

none

Zobacz także