Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość liturgiczna sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Początkowo łączono ją z Wielkanocą. Jako święto odrębne występuje od wieku IV. Urzędowo została wprowadzona na synodzie w Elwirze (w Hiszpanii) w roku 306.

Podobnie jak w wigilię Wielkanocy, tak i w wigilię Pięćdziesiątnicy poświęcano wodę do chrztu świętego i udzielano chrztu katechumenom. Dla lepszego przygotowania nas do tego święta papież Leon XIII (zm. 1903) wprowadził nowennę, czyli dziewięciodniowe przygotowanie modlitewne na przyjście Ducha Świętego, aby w sercach wiernych dokonał podobnej przemiany, jakiej dokonał w Apostołach.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest równocześnie świętem Kościoła, który został poczęty w Sercu Pana Jezusa, a jest umacniany darami Ducha Świętego i jego nieustanną obecnością.

W niektórych miejscach Zesłanie Ducha Świętego nazywane jest „Czerwoną Paschą”, w nawiązaniu do „Białej Paschy” – Wielkanocy. W Polsce święto Zesłania Ducha Świętego jest nazywane także Zielonymi Świętami, co podkreśla, że uroczystość ta przypada na pełnię wiosny, gdy zieleń zachwyca swą bujnością.

W tradycji żydowskiej odnajdujemy święto odpowiadające naszym Zielonym Świętom, było nim Święto Tygodni. Były to swego rodzaju dożynki – wyrażające Stwórcy wdzięczność za zebrane plony, składano wtedy ofiarne chleby z pierwocin. Święto Tygodni obchodzono siedem tygodni po święcie Paschy, było również uznawane za rocznicę przekazania Mojżeszowi Dekalogu na Górze Synaj, co miało nastąpić pięćdziesiąt dni po Wyjściu z niewoli egipskiej.

Zobacz także