Uroczystość św. Piotra i Pawła świętem jedności Kościoła

Papież Benedykt XVI, zapowiedział w niedzielę, że środowa uroczystość świętych Piotra i Pawła będzie świętem jedności i powszechności Kościoła. W obchodach uroczystości w Rzymie weźmie udział Bartłomiej I, który jako ekumeniczny patriarcha Konstantynopola, w kościele prawosławnym jest uważany za „pierwszego spośród równych”.

Uczestnictwo patriarchy podkreśla wagę święta i tegorocznych obchodów. W odpowiedzi na przyjazd Bartłomieja I, Benedykt XVI , 30 listopada, wyśle delegację do stolicy patriarchatu – Istambułu, na uroczystość św. Andrzeja, założyciela kościoła prawosławnego. W środę o 9:30 Benedytk XVI i Bartłomiej I odprawią wspólną Mszę św. w bazylice św. Piotra.

W zeszłym roku patriarcha uczestniczył we Mszy św. odprawianej przez Papieża Jana Pawła II w 40. rocznicę porozumienia pomiędzy Papieżem Pawłem VI i patriarchą ekumenicznym Atenagorasem I w Jeruzalem w 1964 r. 7 grudnia 1965 r., dzień przed zakończeniem Soboru Watykańskiego II, Paweł VI i Atenagoras I przedstawili wspólną deklarację wyrażającą ubolewanie nad schizmą 1054 roku. W owej deklaracji znieśli równiez wzajemne ekskomuniki.

Na podst. www.zenit.org

Marianna Leśniak

Zobacz także