Uroczystości Kongresu Eucharystycznego w Białymstoku

Mszę św. przed katedrą białostocką podczas głównych uroczystości I Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego odprawił w niedzielę kard. Audrys Juozas Baekis, metropolita wileński. Hasłem trwającego od 2 kwietnia kongresu jest: " Życie - Miłość - Komunia".

W uroczystości udział wzięli biskupi białostoccy na czele z abp Wojciechem Ziembą metropolitą białostockim i biskup ełcki Jerzy Mazur. Obecny był także białostocko-gdański prawosławny biskup Jakub. Homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp.

W homilii Prymas mówił o prawdzie, której nie możemy się lękać, a która jest dla nas źródłem sprawiedliwości i piękna. "Nie lękajmy się prawdy, ona może boleć, ale za tą bolejącą prawdą ukrywa się rzeczywistość piękna, sprawiedliwości. Odkrywa się prawdziwa miłość na którą musi być nas stać w obecnym wieku. Musimy być rzecznikami prawdziwej miłości. Zobowiązuje nas do tego testament Jana Pawła II, a Rok Eucharystii i Kongres Eucharystyczny jest szczególną do tego okazją".

Nawiązując do tematu Archidiecezjalnego Kongresu, kard. Glemp podkreślił znaczenie Eucharystii jako życia, miłości i komunii: "Komunia to jest wspólnota, dlatego trzeba powiedzieć, że my «wchodzimy w komunię». Wspólnota w Chrystusie jest przenikaniem nas przez Chrystusa, a przeniknięci Chrystusem nie możemy patrzeć z nienawiścią na ludzi żyjących obok. Jesteśmy wezwani aby pielęgnować w sobie wzajemny szacunek i miłość braterską. Wtedy komunia będzie rzeczywistym wymiarem zjednoczenia" – mówił.

Metropolita białostocki Wojciech Ziemba mówił o odpowiedzialności każdego wiernego za celebrację eucharystyczną. "Kongres Eucharystyczny jest okazją do przypomnienia, że każdy wierny ponosi odpowiedzialność za miejsce sprawowania i przebywania Jezusa Eucharystycznego. Rok Eucharystii jest okazją do nowego odkrycia prawdy o wspólnocie, czyli komunii w Kościele, a także odnalezienia dla siebie właściwego miejsca we wspólnocie" – mówił abp Ziemba. Metropolita przypomniał także o przypadającym w tym roku jubileuszu stulecia poświęcenia katedry.

Kard. Baekis powiedział na zakończenie Mszy św: "Cieszę się, że nasze państwa dzisiaj żyją w dobrych układach sąsiedzkich. Eucharystia dzisiaj nas jednoczy w jeden Kościół, mistyczne Ciało Chrystusa. Jezus Chrystus oddał za nas życie, abyśmy dzisiaj mogli ofiarowywać swoje życie dla budowy Królestwa Bożego".

Po uroczystej Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna, której przewodniczył kardynał z Litwy. Uczestnicy procesji przeszli głównymi ulicami Białegostoku do kościoła św. Rocha.

Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny stanowi odpowiedź na Rok Eucharystii ustanowiony przez Jana Pawła II. Podczas jego trwania grupy duszpasterskie poprzez adoracje Najświętszego Sakramentu i specjalne konferencje pogłębiają znajomość tajemnicy Eucharystii. Odbywają się także kongresy parafialne i dekanalne. Spotkania kongresowe potrwają do listopada, kiedy w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia – patronki Archidiecezji, zakończy się Rok Eucharystii lokalnego Kościoła.

inf. KAI

 

Zobacz także