Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Uroczystości ku czci patrona stolicy i Polski św. Andrzeja Boboli odbyły się w sobotę, 14 maja w Warszawie. Kościół katolicki wspomina tego świętego 16 maja.

Uroczystość zgromadziła biskupów archidiecezji warszawskiej oraz diecezji warszawsko-praskiej. Obecny był Prymas Polski kard. Józef Glemp. Mszy św. na Rynku Nowego Miasta przewodniczył bp polowy WP Tadeusz Płoski. Homilię wygłosił metropolita lubelski abp Józef Życiński.

Ubolewał on nad pogonią za sensacją społeczeństwa w Polsce: "Patrzę z bólem na sytuację, kiedy coraz częściej zamiast prawdy ważniejsza jest pogoń za sensacją – powiedział. Kieruje się oskarżenia w stronę autorytetów moralnych, np. o współpracę na podstawie notatek, które uczynił przed laty jakiś funkcjonariusz SB. I jego zapiski stanowią jedyną podstawę do oskarżeń uczciwych, szlachetnych ludzi. To tak jakbyśmy mówili o świętym Andrzeju Boboli z perspektywy jego oprawców" – stwierdził.

Zaznaczył, że nie można pogrążać się w smutku i pesymizmie, skupiając się tylko na porażkach naszego narodu: "Nie wolno wybierać z polskich dziejów tylko tego, co było bolesne. Trzeba, jak Jan Paweł II, pamiętać o tej Rzeczpospolitej Trojga Narodów, która miała wielkie i piękne karty w swoich dziejach" – podkreślił abp Życiński

Wspominając św. Andrzeja, powiedział, że postawa świętego byłaby niezrozumiała dla współczesnych ludzi, gdyż "nie był on człowiekiem sukcesu". – Kultura redukująca wszystko do poziomu kariery, osiągnięć materialnych, sukcesu, nie może zrozumieć świętości, męczeństwa za cenę życia w imię świadectwa najwyższych wartości. – dodał.

Uroczystości tradycyjnie zgromadziły warszawiaków, którzy od lat publicznie manifestują swoją wiarę idąc w procesji z relikwiami św. Andrzeja po ulicach Warszawy. Dziś przeszli z Parku im. Romualda Trauguta na Rynek Nowego Miasta, gdzie sprawowana była Msza św.

W piątek, 13 maja, odbyła się procesja z relikwiami patrona Warszawy na Pradze, jej mieszkańcy przeszli spod pomnika Kościuszkowców do katedry warszawsko-praskiej. W katedrze Mszy przewodniczył biskup łowicki Andrzej Dziuba, homilię wygłosił Prymas Polski kard. Józef Glemp. Po Mszy odbyło się czuwanie modlitewne przy relikwiach świętego.

Św. Andrzej Bobola żył na początku XVII wieku. Jako gorliwy misjonarz działał w Wilnie, Połocku, Warszawie, Łomży i Pińsku. Nazywano go "łowcą dusz – duszochwatem". Nie chcąc wyprzeć się wiary katolickiej, zginął śmiercią męczeńską 16 maja 1657 r. Od 16 maja 2002 r. jest kolejnym patronem Polski. Jego wybór zatwierdziła 13 marca 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na prośbę Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Św. Andrzej Bobola jest czczony na równi ze św. Stanisławem Kostką. Głównymi patronami Polski są Najświętsza Maria Panna Królowa Polski, św. Wojciech biskup męczennik i św. Stanisław biskup męczennik. Święto św. Andrzeja Boboli w polskim kalendarzu liturgicznym obchodzone jest 16 maja. Św. Andrzej Bobola, kapłan i męczennik, patron Warszawy i drugorzędny patron Polski darzony jest szczególną czcią wśród duchowieństwa i wiernych. Drugorzędność patrona wpływa na rangę liturgicznych obchodów dnia poświęconego danemu świętemu.

inf. KAI

 

Zobacz także