Uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela w Ziemi Świętej

W franciszkańskim sanktuarium narodzenia Jana Chrzciciela w Ain Karem, nieopodal Jerozolimy obchodzono uroczystość narodzin tego świętego proroka i męczennika. Eucharystii przewodniczył wice-kustosz Ziemi Świętej ojciec Artemio Vitores.

Do sanktuarium Narodzenia św. Jana Chrzciciela przybyli franciszkanie, duchowni z Ain Karem oraz z Jerozolimy, dawni arabscy mieszkańcy miasteczka oraz pielgrzymi. Po mszy św. wierni zeszli w procesji do groty Narodzenia Jana Chrzciciela, znajdującej się w głębi bocznej nawy kościoła. W grocie odśpiewano ewangelię o narodzeniu Jana Chrzciciela, kantyk Zachariasza "Benedictus" i sekwencję o św. Janie Chrzcicielu.

Według starej tradycji chrześcijańskiej, w Ain Karem – owym miasteczku w pokoleniu Judy, jak przekazuje Ewangelia św. Łukasza – mieszkali rodzice Jana Chrzciciela, kapłan Zachariasz z żoną Elżbietą. Tu też miała przybyć Maryja, aby usługiwać brzemiennej starszej krewnej. Do Ain Karem pielgrzymowano już w czasach bizantyjskich. Wtedy też wzniesiono kaplicę, po której pozostała wspaniała mozaika. Średniowieczny kościół zbudowany przez krzyżowców został zniszczony przez muzułmanów. Dopiero w XVII w. franciszkanie odzyskali sanktuarium i je odbudowali. Podczas wykopalisk natrafiono na bizantyjskie groby.

inf. KAI

 

Zobacz także