V niedziela Wielkiego Postu / I niedziela Męki Pańskiej

Notatki nt. pochodzenia kolekt minionej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, V niedziela Wielkiego Postu

Tekst: "Quaesumus, Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit, inveniamur ipsi, te opitulante, alacriter ambulantes. Per Dominum".

Notatki nt. pochodzenia kolekt minionej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, V niedziela Wielkiego Postu

Tekst: "Quaesumus, Domine Deus noster, ut in illa caritate, qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit, inveniamur ipsi, te opitulante, alacriter ambulantes. Per Dominum".

Oficjalny polski przekład: "Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał wlasne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana".

Historia modlitwy. Nie znajduję jej w żadnych wcześniejszych dostępnych mi źródłach.

 

Mszał Piusa V, I niedziela Męki Pańskiej

Tekst: "Quaesumus, omnipotens Deus, familiam tuam propitius respice: ut, te largiente, regatur in corpore; et, te servante, custodiatur in mente. Per Dominum".

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: "Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na swoją rodzinę i z miłością rządź naszym doczesnym życiem oraz troskliwie czuwaj nad naszymi duszami. Przez Pana naszego".

Historia modlitwy. Historia bardzo prosta. Modlitwę mają Sakramentarze Gregoriańskie (papieski, ok. 625/638 r. i typu II, ok. 650/683 r.) od razu w funkcji kolekty niedzieli Męki Pańskiej, utrzyma to cała późniejsza tradycja do Mszału z 1962 r.

Z kolei Sakramentarz Gelazjański (ok. 628/715 r.) nie używa nazwy "niedziela Męki" tylko "V niedziela Wielkiego Postu" i przewiduje na ten dzień III skrutynium katechumenalne. Cały gelazjański formularz mszalny jest tematycznie związany ze skrutynium. Frankońskie Sakramentarze Gelazjańskie (archetyp z Flavigny, ok. 760/770 r.), łaczące, z grubsza biorąc, tradycję GelasianumGregorianum II, przewidują na ten dzień dwa formularze: jeden gregoriański z naszą kolektą, drugi gelazjański związany z III skrutynium. Formularz gelazjański nie przejdzie już do ksiąg późniejszych, w związku z zanikiem tradycyjnego katechumenatu, związanego z Wielkim Postem.

Mszał Pawła VI. Brak.

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....