VI niedziela wielkanocna / V niedziela po Wielkanocy

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, VI niedziela wielkanocna

Tekst: „Fac nos, omnipotens Deus, hos laetitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exsequimur, affectu sedulo celebrare, ut quod recordatione percurrimus semper in opere teneamus. Per Dominum”.

Notatki nt. pochodzenia kolekt dzisiejszej niedzieli w Mszałach Pawła VI i Piusa V

Mszał Pawła VI, VI niedziela wielkanocna

Tekst: „Fac nos, omnipotens Deus, hos laetitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exsequimur, affectu sedulo celebrare, ut quod recordatione percurrimus semper in opere teneamus. Per Dominum”.

Oficjalny polski przekład: „Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana”.

Historia modlitwy. To jest nowa kompozycja, powstała jako składanka z elementów pochodzących z trzech różnych dawnych modlitw rzymskich. Słowa „laetitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exsequimur” pochodzą z prefacji kwartalnych dni czerwcowych w Sakramentarzu Leoniańskim (alias Sakramentarz z Werony; ok. 560/590 r.), „affectu sedulo celebrare” z postcommunio Mszy na święto św. Jana Ewangelisty 27 XII w tymże Sakramentarzu Leoniańskim, a „quod recordatione percurrimus semper in opere teneamus” z kolekty Mszy „Pascha annotina” w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.). Powyższe dane wzięte z tekstu Lauren Pristas (zob. wpis ubiegłotygodniowy).
Tak na marginesie, „Pascha annotina” to Msza w pierwszą rocznicę chrztu ubiegłorocznych neofitów. To była specyficznie rzymska tradycja, zresztą duszpastersko godna uwagi. W księgach formularz tej Mszy był umieszczany po Oktawie Wielkanocy.

Mszał Piusa V, V niedziela po Wielkanocy

Tekst: „Deus, a quo bona cuncta procedunt, largire supplicibus tuis: ut cogitemus, te inspirante, quae recta sunt; et, te gubernante, eadem faciamus. Per Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni i prowadzeni, zachowywali prawość w myślach i uczynkach. Przez Pana naszego”.

Historia modlitwy. Ten sam schemat, jak w poprzednie niedziele. GelasianumSakramenatrz Gregoriański typu II (ok. 650/683 r.) mają tę modlitwę jako kolektę IV niedzieli „post clausum Paschae”, co w Gelasianum oznacza V a w Gregorianum II VI niedzielę wielkanocną. Suplement św. Benedykta z Aniane do Gregorianum papieskiego (ok. 810/815 r.) zachowuje układ niedziel Gregorianum II i aż do Mszału z 1962 r. jest to kolekta dzisiejszej niedzieli.

Zastosowanie w innych obrządkach. Kolektę zapożyczył ryt ambrozjański. Mediolański Sakramentarz ze św. Symplicjana (ok. 900 r.) ma ją jako "oratio super sindonem" (modlitwa w czasie ofertorium bez odpowiednika w rycie rzymskim) V niedzieli „post albas” (= VI niedziela wielkanocna). Ma ją także Sakramentarz z Bergamo (IX w.), ale w jakiejś zupełnie innej funkcji (z konkordancji wynika, że jest ona gdzieś pod koniec sakramentarza, ale nie wiem gdzie, nie mam tej księgi).

Mszał Pawła VI. Jest to kolekta X niedzieli per annum. Tekst ten sam, tylko w jednym miejscu przestawiony szyk wyrazów („tuis largire supplicibus”), polski przekład: „Boże, źródło wszelkiego dobra, wysłuchaj nasze pokorne prośby i spraw, abyśmy przez Ciebie natchnieni, poznawali to co słuszne, i z Twoją pomocą to wypełniali”.
 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....