VIII niedziela po Pięćdziesiątnicy

Notatki nt. pochodzenia kolekty dzisiejszej niedzieli w Mszale Piusa V

Tekst: „Largire nobis, quaesumus, Domine, semper spiritum cogitandi quae recta sunt, propitius et agendi: ut, qui sine te esse non possumus, secundum te vivere valeamus. Per Dominum”.

Przekład z łac.-pol. Mszału z 1968 r.: „Prosimy Cię, Panie, użycz nam stałej prawości w myśleniu i działaniu, abyśmy nie mogąc istnieć bez Ciebie, zdołali żyć zgodnie z Twoją wolą. Przez Pana naszego”.

Historia modlitwy. Autorem kolekty jest najprawdopodobniej papież św. Gelazy I (492-496), a modlitwa została ułożona w kontekście walki tego papieża z odradzającym się pogańskim świętem Luperkaliów. Wg G. Pomaresa, modlitwa została po raz pierwszy zastosowana 2 kwietnia 495 r., w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Zob. G. Pomares, Gélase Ier. Lettre contre les Lupercales et dix-huit messes du Sacramentaire Léonien (SCh 65), Paris 1959, s. 232. Gelazjański formularz z 2 kwietnia 495 został skopiowany potem w Sakramentarzu Leoniańskim (= Sakramentarz z Werony, ok. 560/590 r.) i umieszczony pośród formularzy na rocznicę święceń biskupich. Potem jednak formularz ten ulega „rozmontowaniu”. Kolekta „Largire nobis” w Sakramentarzu Gelazjańskim (ok. 628/715 r.) jest stosowana w 4. formularzu na niedziele w ciągu roku (formularzy tych w Gelasianum jest 16), a w Sakramentarzu Gregoriańskim typu II (ok. 650/683 r.) jest kolektą III niedzieli po oktawie Apostołów Piotra i Pawła (czyli za tydzień). Suplement św. Benedykta z Aniane do Gregorianum papieskiego (ok. 810/815 r.) ma ją jako kolektę IX niedzieli po Pięćdziesiątnicy, tak samo ma jeszcze „mieszany” gregoriański Sakramentarz z Fuldy (ok. 975 r.). Poczynając od rzymsko-benedyktyńskiego Sakramentarza z Subiaco (ok. 1075 r.) jest to kolekta VIII niedzieli po Pięćdziesiątnicy.

Mszał Pawła VI. Jest to kolekta czwartku I tygodnia Wielkiego Postu. W tekście zmiana jednego słowa: „promptius” zamiast „propitius”.
Polski przekład: „Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy, udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana”. 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....