Vigilia Pentecostes (audio)

W kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim (Warszawa), w noc przed Zesłaniem Ducha Świętego (11/12 czerwca 2011) odprawiona została liturgia Wigilii Zesłania. Celebrację w tradycyjnym rycie rzymskim poprowadził ks. Piotr Paćkowski.

Wykonane przez nas nagranie uroczystej Mszy wigilijnej uzupełnia załącznik w formie pdf, z planem wigilii. Mszę poprzedziły czytania proroctw i błogosławieństwo wody chrzcielnej wg starodawnego rytu rzymskiego. Śpiew wykonywany był przez uczestników Szkoły Śpiewania Chorału (prow. Robert Pożarski) według Graduale Panien Klarysek z Krakowa z 1253 roku.

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan»”. Proroctwo VI (Ez, 37)

mg

Zobacz także