W Bielsku-Białej obradował Synod Kościoła luterańskiego

O ewangelickiej etyce społecznej, prawie kościelnym i nowej Agendzie liturgicznej dyskutowali uczestnicy obrad Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ósma sesja zwyczajna XI Synodu odbyła się w dniach 5-6 listopada w Bielsku Białej.

Synod spotyka się każdego roku dwukrotnie na sesjach zwyczajnych. Zakończona w Bielsku Białej sesja zwyczajna podjęła zadania z zakresu administracyjnych przypisanych Synodowi przez prawo kościelne i była prezentacją bieżącego życia Kościoła przedstawionego przez bp. Janusza Jaguckiego, Biskupa Kościoła i ks. Jana Grossa, Prezesa Synodu.

Synod przyjął także uchwałę zatwierdzającą projekt drugiej części Agendy liturgicznej Kościoła, zawierającej porządki obrzędów i czynności kościelnych. Będzie ona zawierać w kilku częściach porządki Sakramentu Chrztu Świętego i Ołtarza, konfirmacji, spowiedzi, małżeństwa, ordynacji i wprowadzenia w urząd oraz poświęcenia.

Delegaci spotkali się też na nabożeństwach, rozpoczynających każdy z dwóch dni obrad. W czasie nabożeństwa rozpoczynającego sesję Synodu kazanie wygłosił ks. radca Jan Badura z Pszczyny. Podczas niedzielnego nabożeństwa z kazaniem bp. Pawła Anweilera, ks. prezes Jan Gross, wspomniał również – w 100. rocznicę urodzin – bp. Andrzeja Wantułę (1905-1976).

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (czyli luterańskiego) w Polsce. Jest jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw mu przysługujących. Do jego kompetencji należy między innymi uchwalanie wszystkich praw kościelnych, wybór najważniejszych władz Kościoła – Biskupa, Konsystorza i Rady Synodalnej, piecza nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi – oprócz Biskupa Kościoła, biskupów diecezjalnych i biskupa wojskowego, świeckiego wiceprezesa Konsystorza i kuratorów diecezjalnych – 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne oraz przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

na podst. KAI

 

Zobacz także