W Drogę

„Droga Krzyżowa. Zaufaj Miłości” autorstwa o. Jakuba Kruczka to mała książeczka, zawierająca zestaw rozważań do kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Niezwykle poruszająca, napisana prostym językiem, może stać się punktem wyjścia do głębokiej modlitwy.

Okres Wielkiego Postu skłania do refleksji. Ale czy My, w naszej zabieganej codzienności znajdujemy czas, aby pochylić się nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa? „Droga Krzyżowa. Zaufaj Miłości” autorstwa o. Jakuba Kruczka to mała książeczka, zawierająca zestaw rozważań do kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Niezwykle poruszająca, napisana prostym językiem, może stać się punktem wyjścia do głębokiej modlitwy. Rozważania oparte są na krótkich fragmentach Pisma Św. zaczerpniętych zarówno z Ewangelii, jak i z Psalmów. Autor posługuje się nimi, by następnie odnieść się do codziennych wątpliwości i zmagań każdego człowieka.

Myślą przewodnią rozważań jest miłość, w swym najgłębszym znaczeniu. Miłość, której nie obce jest cierpienie, ból i słabość, ale która nadaje sens wszystkiemu, co nas otacza. Miłość, która nie zgadza się na fałsz i obłudę, bo jej fundamentem jest Prawda. Wreszcie Miłość, którą jest On sam, w której jeżeli tylko odważymy się zanurzyć, odnajdziemy Źródło Życia.

Stacja II  /  Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż I mękę swoją świat odkupić raczył.

“On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19,17)

Wydaje się, że bez krzyża wszystko byłoby łatwiejsze i prostsze. A jednak Pan Jezus wybiera krzyż. Czy nie ma innej drogi? Dla wielu odpowiedź będzie skandaliczna: Nie ma. Nie ma innej drogi do woloności. Nie ma innej drogi do zbawienia i życia. Krzyż nie jest drogą sukcesu, ale zaufania i wierności. Tylko na tej drodze możemy nauczyć się kochać. Wejść na drogę krzyża to zaufać, że miłość ma sens, że wiara, pokora i uniżenie prowadzą we właściwym kierunku.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad name!

Jakub Kruczek OP, Droga Krzyżowa. Zaufać Miłości, wyd. PROMIC, Warszawa 2011.

Zobacz także