W Kafarnaum uroczyście zakończono Rok Eucharystii

W ruinach starożytnej synagogi w Kafarnaum nad Jeziorem Galilejskim uroczyście zamknięto Rok Eucharystii w Ziemi Świętej. Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Jezusa: "Ja jestem chlebem życia", wypowiedziane właśnie w Kafarnaum i zapisane przez św. Jana Ewangelistę. Uznaje się je za zapowiedź ustanowienia Eucharystii z wytłumaczeniem jej zbawczego sensu wypełnionego w Jezusie Chrystusie.

Nabożeństwu Słowa Bożego przewodniczył kustosz Ziemi Świętej o. Pierbattista Pizzaballa OFM. Modły sprawowano w wielu językach, aby podkreślić powszechność daru Eucharystii. Na zakończenie księża pobłogosławili pieczywo, które następnie rozdali uczestnikom ceremonii.

Na zamknięcie Roku Eucharystii do Kafarnaum przybyli franciszkanie i członkowie innych zakonów i zgromadzeń, duchowni i siostry zakonne z Jerozolimy i sanktuariów nad Jeziorem Galilejskim, katolicy arabscy z parafii położonych w Galilei oraz pielgrzymi z zagranicy. Wszyscy zgromadzili się w ruinach starożytnej synagogi z IV wieku. Zbudowano ją na miejscu poprzedniej, pamiętającej czasy Jezusa, Jego przepowiadanie, dialogi z faryzeuszami i dokonane cuda.

Kafarnaum jest nazywane "miastem Jezusa". Tutaj dokonał On wielu cudów, powołał celnika Mateusza do grona Apostołów, zatrzymywał się w domu św. Piotra.

Dzięki wykopaliskom franciszkańskim możemy dziś niemal przechadzać się po Jezusowym mieście, zagłębić się w klimat tamtych czasów. Szczególnym miejscem jest tu Dom Szymona Piotra. Już pierwsze pokolenie chrześcijan zbierało się tam – w domowym kościele – na łamaniu Chleba, czyli eucharystii, wypełniając zapowiedź Jezusa złożoną w Kafarnaum.

inf. KAI

 

Zobacz także