W Sejmie odbyła się debata nt. przywrócenia dnia wolnego w święto Trzech Króli

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Większość klubów parlamentarnych poparła projekt, pod którym podpisało się prawie 700 tys. Polaków. Przeciwne były jedynie Socjaldemokracja Polska oraz Platforma Obywatelska. Głosowanie nad projektem odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu w dniach 1-3 października.

W Polsce do roku 1960 uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), tzw. święto Trzech Króli, była obchodzona jako święto i był to jednocześnie dzień wolny od pracy. W okresie władzy komunistycznej, pod kierownictwem I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki, ustawą z dnia 16 listopada 1960 r. święto to – w wymiarze państwowym – zostało zlikwidowane.

Starania na rzecz przywrócenia dnia wolnego 6 stycznia podjął prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. W tym celu powołał on w tym celu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W ciągu zaledwie 3 miesięcy udało się zebrać łącznie 696 957 tys. podpisów. Dzięki czemu można było skierować projekt ustawy do Sejmu RP.

Głosowanie, podczas którego posłowie zdecydują czy projektowany dokument zostanie odrzucony czy też skierowany do dalszych prac parlamentarnych odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu w dniach 1-3 października.

inf. KAI

 

Zobacz także