W Wieczerniku modlono się o jedność chrześcijan

W czwartek 26 stycznia wieczorem w Wieczerniku na Górze Syjon zebrali się na nabożeństwie ekumenicznym chrześcijanie różnych wyznań i narodów. Przewodniczył mu opat benedyktyńskiego klasztoru Haghia Sion o. Benedikt Lindemann OSB. Było to kulminacyjne wydarzenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Jerozolimie.

Przybyli na nie duchowni wielu zgromadzeń katolickich – męskich i żeńskich, biskup Aris Szirwanian z Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, etiopski archimandryta, przedstawiciel patriarchy prawosławnego, protestanci, klerycy, studenci chrześcijańskich instytutów naukowych, jerozolimscy chrześcijanie i pielgrzymi z zagranicy. Wśród tych ostatnich była pielgrzymka Caritas z Włocławka.

Homilię poświęconą wezwaniu chrześcijan i Kościołów do jedności wygłosił opat klasztoru benedyktyńskiego w Abu Gosh koło Jerozolimy. Po nim wystąpił delegat prawosławnego patriarchy Jerozolimy Teofila III – ks. prof. Aleksander Winogradsky. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku będzie już możliwe spotkanie się wszystkich chrześcijan w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność w greckiej części bazyliki Bożego Grobu – Katholikonie.

W modlitwie wiernych, przeplatanej wspólnym wezwaniem: Kyrie Eleison, kolejne intencje przedstawiali młodzi chrześcijanie różnych wyznań i języków. Jedną z modlitw odmówiono po polsku.

Nabożeństwo ekumeniczne w wypełnionym chrześcijanami Wieczerniku, zakończyła wspólna modlitwa Ojcze nasz, zanoszona w wielu językach. Na zakończenie błogosławieństwa udzielili po kolei duchowni: katolicki, etiopski, prawosławny i ormiański. Po nabożeństwie w Wieczerniku jego uczestnicy udali się na poczęstunek do pobliskiego opactwa benedyktyńskiego pw. Zaśnięcia NMP.

na podst. KAI

 

Zobacz także