W cieniu krytyki

W przeciwieństwie do niektórych katolików nie boję się krytyki Kościoła, w szczególności zaś krytycznej analizy jego widzialnego funkcjonowania. Nawet – a może szczególnie – gdy dokonują jej byli księża. Nie oznacza to wszakże, iż bezmyślnie podzielam wszystkie ich opinie. Bynajmniej. W moim przekonaniu lepiej wziąć pod rozwagę ich argumenty, przeanalizować je i wyciągnąć wnioski, niż budować bastion katolicyzmu oparty na ksenofobii i lęku przed światem, utwierdzając się tym samym w przekonaniu, że wszystko w Kościele funkcjonuje w miarę dobrze i bez zarzutu. Powtarzam, nie wszystkie diagnozy mogą być i z pewnością nie są słuszne, lecz ani kneblowanie komukolwiek ust ani metodologiczny ostracyzm – jak to się od czasu do czasu ludziom Kościoła zdarza – sprawy nie załatwia. Bo dyskutować po prostu trzeba.

Wszystkim znużonym debatą o pozytywach (lub negatywach) noszenia habitów, ale nie tylko tym, chciałbym zaproponować program "System 09" traktujący o Kościele i życiu duchowym Polaków na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Dokument nie jest krótki (47 minut), lecz daje sporo do myślenia. Perspektywa, którą przyjęli autorzy programu, jest perspektywą socjologiczną i dlatego dla wierzącego niewystarczającą… choć program niewątpliwie oglądnąć warto.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Dominik Jurczak OP

Dominik Jurczak OP na Liturgia.pl

dominikanin, wicedyrektor "Ecclesia orans", wykładowca w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” oraz na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego, promotor liturgii w Polskiej Prowincji Dominikanów, członek Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej, dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w latach 2016-2019.