W czerwcu cztery kanonizacje

W niedzielę 3 czerwca, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej zostanie ogłoszonych świętymi czworo błogosławionych, w tym polski franciszkanin (bernardyn) Szymon z Lipnicy. Pozostali przyszli święci to: Jerzy Precza - kapłan z Malty, Karol od św. Andrzeja (Jan Andrzej Houben) - pasjonista z Irlandii i Maria Eugenia od Jezusa (Anna Eugeia Milleret de Brou) - zakonnica francuska. 11 maja br. w Sao Paulo odbędzie się kanonizacja bł. Antoniego od św. Galvao de França z Brazylii. Decyzję w tej sprawie podjęli kardynałowie na zwyczajnym konsystorzu publicznym 23 lutego w Watykanie pod przewodnictwem Benedykta XVI.

Postacią najbliższą nam ze względu na narodowość, a równocześnie należącą do najodleglejszych czasów, jest Szymon z Lipnicy. Jego kult jako błogosławionego zatwierdził dekretem z 24 lutego 1685 r. bł. Innocenty XI. "Bł. Szymon z Lipnicy urodził się ok. 1435 r. koło Bochni w Lipnicy Murowanej" – przypomniał Radiu Watykańskiemu o. Wiesław Murawiec OFM, wicepostulator sprawy kanonizacyjnej. Dodał, że przyszły święty odznaczał się pobożnością i pragnieniem zdobywania wiedzy. Po ukończeniu szkoły parafialnej w 1454 r. zapisał się na wydział atrium Akademii Krakowskiej składając tylko jeden grosz wpisowego, co świadczy, że jego rodzice nie byli nawet średniozamożni. W1457 r. ukończył wydział sztuk wyzwolonych w stopniu bakałarza.

Następnie, pod wpływem pokutnych kazań św. Jana Kapistrana, wstąpił do nowo założonego w Krakowie pod Wawelem klasztoru św. Bernardyna i został franciszkaninem-bernardynem. Zasłynął w nim jako wybitny kaznodzieja i pisarz. Przez wiele lat był też kaznodzieją katedry na Wawelu. Wraz z braćmi przepisywał dzieła ascetyczne wykorzystywane później w homiletyce.

"Błogosławiony Szymon odznaczał się szczególną czcią Najświętszego Imienia Jezus jako Zbawiciela miłosiernego dla grzeszników. Pracował przede wszystkim wśród ludzi zakaźnie chorych w Krakowie. Sam też padł ofiarą epidemii 18 lipca 1482 r. Jest szczególnie czczony w całej Małopolsce jako patron kobiet oczekujących potomstwa" – zaznaczył o. Murawiec.

Bł. Antoni od św. Anny Galvao de França będzie pierwszym kanonizowanym Brazylijczykiem. Urodził się w roku 1739 w mieście Guarantinguetá w brazylijskim stanie Sao Paulo. Podobnie jak bł. Szymon był kapłanem Zakonu Braci Mniejszych, ale tej jego ówczesnej gałęzi, która nosiła nazwę alkantarynów. Założył w Sao Paulo klasztor kontemplacyjny sióstr koncepcjonistek. Zmarł 23 grudnia 1822. Beatyfikował go 25 października 1998 – w 20. rocznicę rozpoczęcia swego pontyfikatu – Jan Paweł II.

Jedyna w tym gronie kobieta, bł. Maria Eugenia od Jezusa urodziła się 25 sierpnia 1817 we francuskim Metzu. Jest założycielką Zgromadzenia Sióstr Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zmarła w Paryżu 10 marca 1898. Do chwały ołtarzy wyniósł ją 9 lutego 1975 Paweł VI.

Błogosławiony Karol od św. Andrzeja urodził się jako Jan Andrzej Houben 11 grudnia 1821 w miejscowości Munstergeleen w Holandii. Jako kapłana zgromadzenia pasjonistów wysłano go do pracy apostolskiej na Wyspach Brytyjskich. 20 ostatnich lat życia spędził w stolicy Irlandii Dublinie, gdzie zmarł 5 stycznia 1893. Beatyfikował go 16 października 1988 – w 10. rocznicę swego wyboru – Jan Paweł II.

Najbliższy nam w czasie kandydat do kanonizacji to bł. Jerzy Precza, urodzony na Malcie 12 lutego 1880. Ten kapłan diecezjalny założył Towarzystwo Nauki Chrześcijańskiej, obecne dziś w różnych krajach. Szerzył znajomość Pisma Świętego w przekładzie na język maltański. Zmarł 26 lipca 1962. Jan Paweł II wyniósł go do chwały ołtarzy 9 maja 2001 w La Valletcie, w czasie swej drugiej podróży apostolskiej na Maltę.

inf. KAI

 

Zobacz także