W dniach po śmierci Ojca Świętego

Zgodnie z nauczaniem Kościoła, szczególnie po Soborze Watykańskim II, modlitwa za zmarłych oraz obrzędy pogrzebowe powinny "jaśniej wyrażać charakter paschalny śmierci chrześcijanina" (KL 81). Zatem i w przypadku modlitwy za zmarłego Papieża nie należy podkreślać jedynie żalu i smutku, ale w tym doświadczeniu należy ukazywać pełny wymiar doktryny chrześcijańskiej i katolickiej.

Ponieważ potrzebny jest nam także widoczny znak obecności zmarłego Ojca Świętego, dlatego jego fotografię dobrze byłoby umieścić w odpowiednim miejscu. Nie należy takiego zdjęcia umieszczać na ołtarzu. Najlepiej umieścić je w pobliżu paschału.

Dni przed pogrzebem

Przez dziewięć dni po śmierci Ojca Świętego sprawowane są w Rzymie msze święte według specjalnych formularzy. Łączymy się z tą modlitwą Kościoła rzymskiego. Zaleca się w tych dniach stosowanie formularzy z okresu wielkanocnego, dostosowując jedynie intencje modlitwy powszechnej, wspomnienie w kanonie i dodając modlitwę do Matki Bożej po mszy świętej. W modlitwie eucharystycznej opuszcza się wspomnienie Papieża w modlitwie wstawienniczej za Kościół, należy go wprowadzić do wspomnienia zmarłych.

W celebracji liturgii godzin należy dostosować oficjum z danego dnia Okresu Wielkanocnego. Można w nim dołączyć niektóre teksty z oficjum za zmarłych: antyfonę do pieśni Zachariasza lub pieśni Maryi, prośby oraz orację.

Dzień pogrzebu

W dniu pogrzebu należy w każdym kościele odprawić mszę świętą za zmarłego Papieża (Mszał Rzymski, s. 221"). Czytanie można wziąć z dnia liturgii za zmarłych. Wypada w tej mszy świętej wygłosić homilię. Kolor szat liturgicznych może być fioletowy lub biały.

Po zakończeniu mszy świętej słusznym byłoby odśpiewanie antyfony maryjnej Witaj Królowo (Salve Regina), według jednej z melodii znanych w naszych parafiach. W dniu pogrzebu należy odmawiać oficjum za zmarłego Papieża.

Dni po pogrzebie

Intensywna modlitwa za zmarłego trwa aż do trzydziestego dnia po śmierci. Należy więc o tej intencji pamiętać w modlitwie powszechnej i nabożeństwach. W dniu trzydziestym czyli 2 maja można wziąć formularz z Mszy za zmarłego Papieża.

Po zakończeniu dziewięciodniowych modlitw związanych z pogrzebem, czyli do 11 kwietnia, należy modlić się także o światło Ducha Świętego dla kardynałów, którzy będą wybierali nowego następcę św. Piotra. Zachęca się do sprawowania Mszy św. Według formularza mszalnego o wybór Papieża (Mszał Rzymski, s. 121").

Bp Jan Szkodoń

Zobacz także