W poszukiwaniu Mądrości (12): Mdr 9,12

„I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca.”

„I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11,1-2). Wszyscy znają ten fragment, jest on podstawą tradycyjnej nauki o siedmiu darach Ducha Świętego (choć u Izajasza jest wymienionych jedynie sześć przymiotników): trwałych dyspozycji czy też sprawności, uzdalniających człowieka do uległego i chętnego podążania za natchnieniami Ducha (KKK 1830-1831; S.Th. II-II,q.68,a.4). Co mają one wspólnego z Mądrością?

Dar mądrości i rozumu w oczywisty sposób odsyła nas do „sofiologii” biblijnej. Zaskakujące jest jednak, że również pozostałe cztery dary mają swoje miejsce w księgach mądrościowych. Zacznijmy od daru rady. Św. Tomasz pisał, iż polega on na umiejętności rozpoznawania Bożych wskazówek pozwalających osiągnąć zbawienie. Związany z tym darem jest charyzmat wspierania innych radą (zob. S.Th. II-II,q.52,a.1). Wydaje mi się, że naturę „ducha rady” znacznie lepiej wyjaśnia przytoczony cytat z Księgi Mądrości: dar rady to po pierwsze umiejętność właściwego życia, radzenia samemu sobie; a po wtóre: zdolność rozsądzania spraw innych osób.

Jezus Chrystus jest tym, który posiadł w pełni wszystkie dary ducha (KKK 1831), także dar rady. Warto wspomnieć jednak o osobie, która może być dla nas przykładem kogoś, kto umiał z tego daru własciwie korzystać. Znany fragment Starego Testamentu opowiada o sporze dwóch kobiet o bycie matką noworodka. Wydany wyrok sprawił, jak powiada Pismo, że „kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów” (1Krl 3,28). Bóg obdarzył Salomona duchem rady – umiejętnością słuchania i wydawania sprawiedliwych, słusznych wyroków; radzenia tym, którzy po jego radę przychodzili. Jak mówi następny werset po tytułowym: „któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13). Odpowiedź jest prosta: sam Bóg i ten, któremu Bóg zechce to objawić. Duch Mądrości jest też duchem rady.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Sebastian Gałecki

Sebastian Gałecki na Liturgia.pl

Filozof, etyk i bioetyk, chrześcijanin, teolog-amator, motocyklista, z urodzenia częstochowianin, poszukiwacz pytań i odpowiedzi.