W sobotę rozpoczyna się III Krajowy Kongres Eucharystyczny

III Krajowy Kongres Eucharystyczny rozpoczyna się w sobotę, 18 czerwca, w Warszawie. W niedzielnej Mszy św. wieńczącej to wydarzenie weźmie udział co najmniej kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Podczas liturgii odbędzie się beatyfikacja trzech polskich księży. Dwudniowy Kongres przebiegać będzie pod hasłem "Pozostań, Panie w naszych rodzinach".

W ramach przygotowań teologiczno-pastoralnych przygotowano trzy specjalne prelekcje, które w kolejne niedziele wygłoszono podczas Mszy św. transmitowanych przez radio z warszawskiego kościoła św. Krzyża. Wykłady emitowały rozgłośnie katolickie, będą tez dostępne w formie publikacji książkowej. Konferencje te przygotowali o. Jacek Salij ("Sakrament Eucharystii i sakrament małżeństwa), ks. Ireneusz Mroczkowski ("Rodzina w zamętach świata na drodze do pokoju w Eucharystii), i ks. Krzysztof Pawlina ("Eucharystia w parafii a służba małżeństwu i rodzinie").

Dla pielgrzymów, którzy od sobotniego ranka będą przybywać do stolicy, przygotowano program zwiedzania ważniejszych miejsc religijno-patriotycznych Warszawy. W programie znalazły się m.in.: archikatedra św. Jana Chrzciciela, kościół św. Anny, bazylika św. Krzyża, Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki i Muzeum Powstania Warszawskiego. Pielgrzymi zostaną przyjęci na nocleg w parafiach archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej. Ponieważ jest to kongres ogólnopolski, przybędą nań delegacje ze wszystkich polskich diecezji – z każdej po pięć autokarów pielgrzymów. Spodziewane są także pielgrzymki zorganizowane przez zgromadzenia zakonne, założone przez beatyfikowanych duchownych.

Podczas sobotnich nieszporów, które rozpoczną się o godz. 18.00 na Placu Piłsudskiego, zostaną odnowione przyrzeczenia małżeńskie, kapłańskie oraz śluby zakonne. Z każdej diecezji przybędzie jedna para małżeńska obchodząca jubileusz 25-lecia pożycia, trzech księży obchodzących 25-lecia kapłaństwa oraz trzy osoby konsekrowane (np. zakonnik, siostra habitowa i siostra bezhabitowa) obchodzące 25-lecie ślubów.

O godz. 20 odbędzie się koncert chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, który przedstawi rzadko wykonywaną "Mszę" polskiego kompozytora Jan Maklakiewicza. O godz. 21.00 we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej odprawiona zostanie Msza św. z kazaniem o Eucharystii.

Niedzielną Mszę św. poprzedzi rozpoczynająca się już o godz. 8.45 – artystyczna prezentacja nowych błogosławionych. Podczas liturgii wieńczącej Kongres odbędzie się beatyfikacja trzech kapłanów: ks. Władysława Findysza – pierwszego polskiego męczennika komunizmu; ks. Ignacego Kłopotowskiego – założyciela zgromadzenia sióstr loretanek i ks. Bronisława Markiewicza – założyciela michalitów. Po raz pierwszy w historii, beatyfikacji będzie przewodniczyć – w imieniu papieża – Prymas Polski.

Niedzielna liturgia będzie także kolejnym etapem polsko-ukraińskiego pojednania. W obecności Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa i zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie, kard. Lubomyra Huzara odczytana zostanie zakończony modlitwą list biskupów ukraińskich i polskich z okazji aktu wzajemnego pojednania i przebaczenia. Dokument nosi tytuł "Pokój między narodami jest możliwy". Mszę koncelebrować będą zaproszeni na Kongres hierarchowie z zagranicy, m.in. Kazimierz Świątek z Białorusi, Marian Jaworski i Lubomyr Huzar z Ukrainy, arcybiskupi: Tadeusz Kondrusiewicz z Rosji oraz Jan Paweł Lenga i Tomasz Peta z Kazachstanu, także biskupi Czesław Kozon z Danii i Józef Wróbel z Finlandii. Bezpośrednią transmisję z kończącej kongres Mszy św. przeprowadzi w niedzielę 19 czerwca o godz. 10.00 Telewizja Polska. Po Mszy św. nastąpi procesja Eucharystyczna na Plac Zamkowy.

W zaplanowanym na godz. 17 koncercie muzyki chrześcijańskiej wystąpią m.in. zespoły Arka Noego i 2Tm2,3. Będzie to ostatni, oficjalny punkt programu III Krajowego Kongresu Eucharystycznego.

Bp Piotr Jarecki – odpowiedzialny za koordynację prac związanych z Kongresem – podkreślił, że celem Kongresu jest pogłębienie wiary w Eucharystię i wiedzy o niej. – Chcemy też przypomnieć, że wierność Eucharystii i świadczenie o niej w życiu prowadzi do świętości – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Nawiązując do hasła Kongresu wyraził nadzieję, że warszawskie wydarzenie przyczyni się do uświadomienia sobie niezastąpionej roli rodziny w rozwoju człowieka i budowaniu społeczeństwa. Chodzi o ukazanie, że w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i rodzinnych możemy liczyć na mądrość i moc Chrystusa – dodał bp Jarecki.

Podczas kongresu trwać będzie "Papieska Akcja Caritas – Pokolenie JP2", przygotowana wspólnie przez Caritas Polska i Katolicką Agencję Informacyjną. Rozprowadzane będą koszulki z napisem: "Pokolenie JP2", z których dochód jest przeznaczony na wakacyjną akcję Caritas dla dzieci z ubogich rodzin. Choć Caritas organizuje co roku kolonie dla 100 tys. dzieci, jest to kropla w morzu potrzeb, gdyż w całej Polsce na wakacje nie ma za co wyjechać 4 mln dzieci – poinformował o. Zdzisław Świniarski, wicedyrektor Caritas Polska.

inf. KAI

 

Zobacz także