Warszawa: Abp Nycz poświęcił kościół seminarium neokatechumenalnego „Redemptoris Mater”

Abp Kazimierz Nycz poświęcił 3 maja kościół archidiecezjalnego seminarium misyjnego Drogi Neokatechumenalnej w Warszawie. W uroczystości wzięli udział m.in. inicjatorzy neokatechumenatu Kiko Arguello, Carmen Hernandez oraz o. Mario Pezzi.

Eucharystię koncelebrowali prymas-senior kard. Józef Glemp, sekretarz generalny KEP bp Stanisław Budzik oraz ok. 150 księży Drogi Neokatechumenalnej i kapłanów diecezjalnych z całej Polski z parafii, gdzie istnieją wspólnoty neokatechumenatu.

W homilii metropolita warszawski podkreślał jak bardzo światu współcześnie potrzebna jest ewangelizacja, z którą trzeba wychodzić do ludzi, szukać ich. Należy nie tylko głosić Ewangelię, ale i świadczyć o Chrystusie swoim życiem. Abp Nycz zwracał też uwagę, że lud Boży jest kapłański, jednak trzeba umieć odróżniać kapłaństwo powszechne od kapłaństwa służebnego, które jest udziałem księży. Próba zacierania różnicy byłaby nieporozumieniem. Metropolita warszawski mówił też o tym, że wszelkie grupy ewangelizacyjne nie mogą zamknąć się w sobie, lecz muszą umieć zmieścić się w Kościele, w diecezji i w sercu parafii. 

Podczas poświęcenia kościoła pod ołtarzem umieszczono relikwie 12 męczenników i świętych, m.in. św. Maksymiliana Kolbego, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Andrzeja Boboli, św. Łucji, św. Cecylii, św. Stanisława Biskupa.

Kościół seminaryjny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, zbudowany jest na planie ośmiokąta. W centrum umieszczona jest Korona Misteryjna, składająca się z ikony Chrystusa Pantokratora i 14 ikon przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa – od Zwiastowania aż po Wniebowstąpienie Chrystusa i Zaśnięcie Maryi. O symbolice ikon przed Mszą św. konsekracyjną opowiadał autor koncepcji Kiko Arguello. Podkreślił on potrzebę nowej estetyki sakralnej, która jego zdaniem uratuje Kościół. 

Arguello uważa, że sztuka sakralna Zachodu jest martwa, dlatego inspirację do stworzenia projektu Korony Misteryjnej szukał w sztuce sakralnej Kościoła Wschodniego. Zachowuje ona kanon, wg którego malarz ma opowiadać dzieje z życia Chrystusa. Artysta nie może malować poszczególnych scen ani postaci jak chce lub jak mu się wydaje. Sztuka sakralna Wschodu jest pełna symboliki, a każdy obraz przekazuje treści teologiczne. Z kolei sztuka sakralna Zachodu jest – jak mówił Kiko – dewocyjna. Dlatego też malowanie wg kanonu jest głoszeniem Ewangelii i stąd malarze Korony Misteryjnej proszą o specjalne posłanie od biskupa miejsca.

Tak było również w przypadku twórców Korony w Warszawie. Freski malowali Włosi, Hiszpanie i Chilijczycy – dyplomowani artyści, profesorowie akademii sztuk pięknych, ikonopisi (malarze ikon). Wszyscy są członkami Drogi Neokatechumenalnej, a swoją pracę wykonali za darmo. Do ekipy zostało włączonych także kilku plastyków polskich. Abp Nycz udzielił im specjalnego błogosławieństwa przed pracą.

Po Mszy św. konsekracyjnej kard. Józef Glemp, który 20 lat temu erygował seminarium misyjne Drogi Neokatechumenalnej, wspominał trudności, z jakimi trzeba było się borykać. Nazwał ukończenie budowy cudem. 

W seminarium obecnie kształci się 65 seminarzystów pochodzących z 14 krajów. Są wśród nich Białorusini, Hiszpanie, Amerykanie, Włosi i Polacy. Do tej pory seminarium w Warszawie ukończyło 98 księży z 17 narodowości. Rektorem jest ks. Alojzij Oberstar ze Słowenii. Budowę seminarium rozpoczęto w 1994 roku. 

W uroczystości wzięło udział kilkaset osób, w tym grupy katechistów wędrownych, składających się z osób świeckich i księdza. Przybyli katechiści z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Słowenii. Obecni byli też odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w Polsce Stefano Gennarini, Silvana Venditti i ks. Livio Orsingher, a także darczyńcy z kraju i zagranicy. Na uroczystości przyjechał burmistrz dzielnicy Warszawa-Bielany Zbigniew Dubiel z małżonką.

Droga Neokatechumenalna powstała w Hiszpanii w 1964. Jej celem jest rozwój duchowy jej członków. Jak podaje Wikipedia, na świecie istnieje około 40000 wspólnot neokatechumenalnych, co się przekłada na około milion członków. Stworzenie seminarium misyjnego specjalnie dla powołań ze wspólnot zaaprobował Jan Paweł II; pierwsze takie seminarium powstało w 1988 roku w Rzymie. Również Jan Paweł II zasugerował nazwę dla tego seminarium: Redemptoris Mater, co po łacinie oznacza Matka Zbawiciela. Do 2008 r. na całym świecie erygowano ponad 70 seminariów takich seminariów. W Polsce – oprócz warszawskiego – mówi się o utworzeniu drugiego w Krakowie.

Droga Neokatechumenalna spotyka się z licznymi kontrowersjami, również wewnątrz samego Kościoła, które dotyczą założeń, jak i sposobów działania. Ich swoistą kulminacją był list, który prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francis Arinze skierował do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej – Kiko Arguello, Carmen Hernandez oraz ks. Mario Pezzi, zobowiązując ich do uwzględnienia wskazówek dotyczących liturgii sprawowanej we wspólnotach.

inf. KAI

Zobacz także