Warszawa: Ks. Jerzy Popiełuszko ogłoszony błogosławionym

Msza beatyfikacyjna ks. PopiełuszkiKs. Jerzy Popiełuszko został w niedzielę ogłoszony błogosławionym. Uroczystej liturgii na stołeczny Placu Piłsudskiego, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, który powiedział, że ks. Popiełuszko „zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”.

Msza beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki / fot. Michał Wsiołkowski

Podczas uroczystej Mszy św. formułę beatyfikacyjną w postaci dekretu Benedykta XVI przekazał w języku łacińskim abp Angelo Amato. Po polsku odczytał ją abp Kazimierz Nycz. Mszę św. koncelebrował z prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Episkopat Polski i hierarchowie z zagranicy – w tym m.in. kard. Wiliam Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Wśród koncelebransów, ubranych w złote ornaty byli m.in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz, Józef Glemp, Henryk Gulbinowicz, Franciszek Macharski a także Adam Maida z Detroit (USA) oraz Kazimierz Świątek z Białorusi. Obecny był nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, przewodniczący KEP abp Józef Michalik i sekretarz generalny bp Stanisław Budzik.

W Mszy św. uczestniczyli też m.in. przedstawiciele świata polityki, w tym premier Donald Tusk, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, b. prezydent Lech Wałęsa, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, posłowie i senatorowie oraz kandydaci na urząd prezydenta RP Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński.

Procesja wejścia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej / fot. Michał WsiołkowskiTuż przed Mszą beatyfikacyjną na Placu Piłsudskiego odmówiona została modlitwa różańcowa, której część poprowadziła Matka ks. Jerzego, Marianna Popiełuszko. Mszę św. rozpoczęła uroczysta procesja do ołtarza, której towarzyszył śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. Następnie abp Amato zwrócił się do zgromadzonych pozdrowieniem w języku łacińskim, po czym z krótkim słowem do wiernych zwrócił się abp Kazimierz Nycz.

Metropolita warszawski powiedział, że wysłuchana została modlitwa milionów wiernych, którzy przez 26 lat od śmierci ks. Jerzego nawiedzali jego grób w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu i modlili się o jego beatyfikację. Przypomniał, że proces beatyfikacyjny rozpoczęty na szczeblu diecezjalnym w 1997 roku został ukończony w Rzymie 19 grudnia ub. roku dekretem Ojca Świętego o męczeństwie sługi Bożego. „Gaude Mater Polonia! Ciesz się matko Polsko! Ciesz się Warszawo!” – wołał abp Nycz, podkreślając, że „przeżywamy dziś wielki dzień w historii archidiecezji warszawskiej, Kościoła w Polsce i całej naszej Ojczyzny. Oto z woli Piotra naszych czasów, papieża Benedykta XVI zostanie włączony do grona błogosławionych sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko, polski kapłan i męczennik”.

"Kochana mamo księdza Jerzego, dziękujemy za syna, kapłana i męczennika" – tymi słowami abp Nycz zwrócił się do uczestniczącej w uroczystościach beatyfikacyjnych Marianny Popiełuszko. Uczestnicy Mszy powstali z miejsc i nagrodzili matkę kapłana długą owacją. Metropolita warszawski przypomniał, że dzisiejsza beatyfikacja wpisuje się w III Dzień Dziękczynienia obchodzony w Warszawie i Wilanowie „a dzięki życzliwości księży biskupów także w parafiach całej Polski”. – W ten sposób dziękujemy Bożej Opatrzności za odzyskaną wolność za Konstytucję 3 maja, za Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Dla tego narodowego dziękczynienia wznosimy w Wilanowie Świątynię Bożej Opatrzności Bożej. Dzisiaj w sposób szczególny dziękujemy za wyniesienie na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki – podkreślił hierarcha.

Wierni zebrani przed ołtarzem na pl. Piłsudskiego / fot. Michał WsiołkowskiPodczas obrzędu beatyfikacji abp Nycz, zwracając się do delegata Ojca Świętego, poprosił Benedykta XVI o „włączenie w poczet błogosławionych Czcigodnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki”. Następnie metropolita przedstawił życiorys ks. Popiełuszki, prezentujący koleje jego życia i męczeństwa. Abp. Nyczowi towarzyszyli postulatorzy procesu beatyfikacyjnego – ks. dr Tomasz Kaczmarek i o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap.

Następnie formułę beatyfikacyjną w postaci listu apostolskiego Benedykta XVI przekazał najpierw w języku łacińskim prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo Amato, a w języku polskim odczytał ją abp Kazimierz Nycz. Ojciec Święty potwierdził w liście, że spełniając życzenie arcybiskupa warszawskiego i licznych braci w biskupstwie, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zezwala „aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Jerzemu Popiełuszce, prezbiterowi i męczennikowi (…) przysługiwał tytuł Błogosławionego”. W formule beatyfikacyjnej stwierdzono także, że święto ks. Popiełuszki będzie obchodzone 19 października, w dniu śmierci kapłana-męczennika.

Następnie chór wykonał uroczyste „Alleluja” oraz odsłonięty został obraz beatyfikacyjny ks. Jerzego, namalowany przez Zbigniewa Kotyłłę. Po chwili do prezbiterium weszła procesja z relikwiami, której towarzyszyła Marianna Popiełuszko i ks. Zygmunt Malacki, proboszcz żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki. Relikwie nieśli diakoni ubrani w dalmatyki w kolorze czerwonym (na znak męczeństwa beatyfikowanego) w otoczeniu osób niosących kwiaty i świece. Chór zaintonował pieśń „Nie daj się zwyciężyć złu, zło dobrem zwyciężaj”.

Abp Amato zamienił kilka słów z Marianną Popiełuszką, a następnie oddał cześć relikwiom, które zostały złożone na niewielkim postumencie pod obrazem ks. Jerzego. Abp Nycz podziękował abp. Amato za ogłoszenie ks. Jerzego błogosławionym. W homilii abp Amato powiedział, że dziś „w obliczu odradzających się prześladowań skierowanych przeciwko Ewangelii i Kościołowi”, ponadczasowym przesłaniem, jakie musi rozbrzmiewać w naszych sercach, jest fakt, iż „nowy Błogosławiony był kapłanem i męczennikiem, wytrwałym oraz niestrudzonym świadkiem Chrystusa: on zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi”. „Teraz również wieść o beatyfikacji księdza Popiełuszki roznosi się z Polski na cały Kościół i na cały świat jak zapach wonnego kadzidła” – dodał. Tłumaczenie na język polski homilii odczytał bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas modlitwy wiernych modlono się m.in. za sprawców śmierci kapelana ludzi pracy, „aby zmarłym Bóg okazał swoje miłosierdzie a żyjącym dał łaskę nawrócenia”. Wśród intencji modlitewnych znalazła się i taka, „aby także w dzisiejszych czasach krew chrześcijan stała się zasiewem nowych świadków Chrystusa”. Nie zabrakło także wezwania modlitewnego za Ojczyznę „przechodzącą przemiany kulturowe i ekonomiczne, doświadczoną bolesnymi wydarzeniami ostatniego czasu”. Uczestnicy liturgii modlili się, aby pozostawała wierna wartościom, o które walczył i za które oddał życie ks. Jerzy. Modlono się za świat pracy i środowiska, z którymi związany był kapłan-męczennik, aby nowy patron wspierał ich i uczył prawego życia w wierności Bogu i Ojczyźnie. Uczestnicy Mszy św. modlili się także, aby „wpatrzeni w nowego Błogosławionego umieli zło dobrem zwyciężać”.

Dary ołtarza przynieśli przedstawiciele różnych środowisk / fot. Michał WsiołkowskiW procesji dary do ołtarza nieśli m.in. związkowcy z „Solidarności”, przedstawiciele służby zdrowia, górnicy i hutnicy, członkowie służb czuwających przy grobie ks. Jerzego oraz mieszkańcy jego rodzinnej parafii w Suchowoli. Ofiarowano m.in. dzwon w hołdzie ks. Jerzemu – jako symbol gotowości w niesieniu pomocy bliźnim, szaty liturgiczne, witraż oraz figurę św. Barbary wykonaną z węgla.

Podczas Mszy odtworzone zostało pozdrowienie przebywającego z pielgrzymką na Cyprze Benedykta XVI do uczestników warszawskich uroczystości. Papież pozdrowił Kościół w Polsce, który – jak zaznaczył – "dziś raduje się wyniesieniem na ołtarze księdza Jerzego Popiełuszki". Przemawiając przed modlitwą Anioł Pański papież powiedział, że ofiarna posługa i męczeństwo ks. Popiełuszki "są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem". – Niech jego przykład i wstawiennictwo budzi gorliwość kapłanów i rozpala miłość wiernych” – powiedział po polsku Benedykt XVI.

Na zakończenie Mszy beatyfikacyjnej głos zabrał abp Kazimierz Nycz. Zaznaczył, że towarzysząca Mszy św. słoneczna pogoda „wlewa nadzieję w serca wszystkich dotkniętych klęską powodzi”. – Nie zapomnieliśmy o was w czasie tej uroczystości i będziemy pamiętać tak, jak dotychczas o szukaniu sposobów konkretnej pomocy – zapewnił abp Nycz. Podziękował za obecność przedstawicielom Episkopatu Polski, kapłanom z całej Polski oraz gościom z zagranicy. Wyraził też wdzięczność wszystkim polskim parafiom za promocję Świątyni Opatrzności Bożej oraz Centrum Opatrzności Bożej. Przypomniał o prowadzonej dziś z okazji Dnia Dziękczynienia w całej Polsce zbiórce na Świątynię Opatrzności. Parafianom kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu abp Nycz podziękował za nieustanną opiekę nad grobem ks. Jerzego.

Po Mszy w Wilanowie ruszyła kilkunastotysięczna uroczysta procesja z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki do Świątyni Opatrzności Bożej. Relikwie umieszczono w relikwiarzu w kształcie szkatuły. Towarzyszył im obraz beatyfikacyjny ks. Popiełuszki, który namalował lubelski artysta Zbigniew Kotyłło. Na poszczególnych odcinkach procesji relikwie i obraz beatyfikacyjny były niesione przez przedstawicieli różnych środowisk oraz parafii, znajdujących się na 12-kilometrowej trasie procesji. Grać będą orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna. Pierwszy odcinek poprowadził bp Piotr Jarecki, drugi – bp Tadeusz Pikus, a ostatni – abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

W procesji ulicami stolicy niesiono relikwie i portret Błogosławionego / fot. Michał WsiołkowskiW czasie, gdy procesja zmierzała do Świątyni Opatrzności Bożej, na Polach Wilanowskich odbywał się koncert w oczekiwaniu na przybycie relikwii Błogosławionego. Na scenie wystąpili m.in. Maleo Reggae Rockers, Magda Anioł, Antonina Krzysztoń i Tomek Kamiński. Tradycyjnie, w związku z kolejnym, trzecim już Dniem Dziękczynienia, o godz. 15.00 w niebo wzbiły się baloniki wdzięczności do nieba, będące osobistym podziękowaniem uczestników uroczystości. 

Obchody Dnia Dziękczynienia odbywają się na Polach Wilanowskich w Warszawie, przy Świątyni Opatrzności Bożej. Wznoszona tam świątynia to wotum dziękczynne za wszystkie łaski, jakich Boża Opatrzność udzieliła Polsce. Wotum to przyobiecane zostało już przez Sejm Czteroletni w 1791 r. – w podzięce za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 

Przez cały czas wierni modlili się w dolnym kościele świątyni przed Najświętszym Sakramentem. Duże kolejki ustawiały się do Panteonu Wielkich Polaków, w którym spoczywają m.in. wybitny poeta ks. Jan Twardowski, kapelan Rodzin Katyńskich ks. Zdzisław Peszkowski i ostatni prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Procesja dotarła na Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej tuż przed godz. 18.00. Nabożeństwo złożenia relikwii rozpoczęło się śpiewem pieśni beatyfikacyjnej pt. „Kto wierzy, żyje na wieki”. Następnie po raz pierwszy odśpiewano publicznie Litanię do bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Podczas nabożeństwa abp Kazimierz Nycz odnowił Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Polski Opatrzności Bożej. Dziękując warszawiakom za udział w procesji z Placu Piłsudskiego, porównał ją do powrotu do Polski relikwii św. Andrzeja Boboli. "Błogosławiony ksiądz Jerzy-męczennik chwycił nas za serca – mówił metropolita warszawski prosząc mieszkańców stolicy, aby nie tylko duchowo i religijnie przywiązali do osoby nowego błogosławionego, ale żeby przywiązali się do tego wotum narodu, jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej, która będzie uczyć dziękczynienia Bogu. Proszę was, żeby ta świątynia była świątynią wszystkich Polaków" – apelował metropolita warszawski. 

Następnie głos zabrał witany oklaskami Prymas senior kard. Józef Glemp, który m.in. wspomniał początki inicjatywy wznoszenia Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum narodu. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez metropolitę warszawskiego, prymasa-seniora i warszawskiego biskupa pomocniczego Tadeusza Pikusa. Następnie relikwie ks. Jerzego Popiełuszki wniesiono do Panteonu Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej. Umieszczone w szklanej szkatule spoczęły obok symbolicznego grobu Jana Pawła II, pod portretem kapelana ludzi pracy.

Zakończenie obchodów beatyfikacyjnych nastąpi 13 czerwca na terenie kościoła pw. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, w formie archidiecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki. W samo południe zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna, która sprawowana będzie na balkonie kościoła św. Stanisława Kostki. Liturgii przewodniczyć będzie arcybiskup Kazimierz Nycz. Po Mszy świętej nastąpi przeniesienie relikwii nowego Błogosławionego do bocznej kaplicy kościoła św. Stanisława Kostki. 

inf. KAI, fot. mw

Zobacz także: Bł. ks. Popiełuszko: Prawda ważniejsza od życia

Zobacz także