Warszawa: Ludus Passionis i warsztat chorału gregoriańskiego

Ludus Passionis
Gra o Męce Pańskiej
dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana, XIII w.

15 marca 2008 r., g. 19:30
kościół św. Jacka, oo. dominikanów, ul. Freta 10, Warszawa

Schola Teatru Węgajty

Ludus Passionis

Wśród wydarzeń cyklu Gorzkie Żale Projekt – 2008, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II

oraz Centralny Basen Artystyczny, znalazło się miejsce na pochodzący z XIII w. dramat liturgiczny – Ludus Passionis.

Ludus Passionis, czyli Gra o Męce Pańskiej, przedstawia ostatnie zdarzenia z Życia Chrystusa, od Wjazdu do Jerozolimy po Śmierć na Krzyżu.

Wydarzenia z historii zbawienia stanowiły dla średniowiecznych twórców, zwróconych ku liturgii i Ewangelii, inspirację do pozostawionego w rękopisach Carmina Burana z bawarskiego klasztoru Benediktbeuern zapisu misterium, którym w wigilię Niedzieli Palmowej chcemy rozpocząć przeżywanie Wielkiego Tygodnia.

Zaangażowanie i rzetelność pracy badawczej i twórczej Scholi Teatru Węgajty pozwoli nam na wzór średniowiecznej praktyki religijnej, łączącej grę aktorską z modlitwą, rozważać tajemnicę Męki Pańskiej.

Teatr Węgajty skupia śpiewaków i aktorów z Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii, Niemiec i Ukrainy. Podejmują oni pracę nad rekonstrukcją chorału gregoriańskiego, który stał się dla nich wspólnym językiem w twórczej pracy.

Postawione przez organizatorów cyklu „Gorzkich Żalów“ pytanie: czy sztuka może przygotować nas do śmierci, ma szansę znaleźć odpowiedź w płynącej z miłosnego aktu Boga nadziei Zmartwychwstania.

Zaproszenie na warsztat chorału gregoriańskiego – przygotowanie do Ludus Passionis:

8. marca 2008 r., g. 10-17
klasztor oo. dominikanów, ul. Freta 10, Warszawa, Kapitularz

Stowarzyszenie Sztuka Żywota zaprasza na warsztat chorału gregoriańskiego, który przygotuje nas do czynnego udziału w dramacie Ludus Passionis. Uczestnicy będą mogli zapoznać się dokładnie z fabułą dramatu przez udział w próbach Teatru 13 i 14 marca, o g. 19.

Warsztat poprowadzi Marcin Bornus-Szczyciński, dyrektor muzyczny Scholi Teatru Węgajty.

Koszt warsztatu: 30 zł

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w warsztacie na e-mail: aluta44@interia.pl i przesłanie dowodu zapłaty na konto: Stowarzyszenie Sztuka Żywota, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, nr: 36105010381000002326722309

Spotkanie z Johanem Wolfgangiem Niklausem i członkami Scholi Teatru Węgajty – „Gorzkie Żale Projekt – 2008“:

16. marca 2008 r., g. 16
Siedziba Centralnego Basenu Artystycznego, ul. M. Konopnickiej 6

Więcej informacji o Gorzkich Żalach: http://www.centrumjp2.pl/node/3006, http://www.basen.art.pl/index.php?action=PageView&id=1091&paging=1&ref=News&lang=pl

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Sztuka Żywota: www.choral.freta.dominikanie.pl

 

Zobacz także