Warszawa: Specjalny numer „Christianitas”

Redakcja "Christianitas" serdecznie zaprasza na spotkanie promocyjne najnowszego, specjalnego numeru  pisma - książki Pawła Milcarka pt. Historia mszy: przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej.

W ramach promocji odbędzie się panel dyskusyjny nt. dziejów posoborowej reformy rytu rzymskiego z udziałem Autora oraz ks. Macieja Zachary MIC i o. Tomasza Grabowskiego OP Spotkanie odbędzie się 10 października (sobota) o godzinie 12.00 w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6.

Redakcja "Christianitas"

christianitasDla życia Kościoła jest dramatycznie konieczne odnowienie świadomości liturgicznej, która ponownie uzna jedność historii liturgii i przyjmie Sobór Watykański II nie jako wyłom, ale moment ewolucyjny. Jestem przekonany, że kryzys Kościoła, jaki obecnie przeżywamy, zależy w dużej części od rozkładu liturgii… Dlatego potrzebujemy nowego ruchu odnowy liturgicznej, który przywróci do życia prawdziwe dziedzictwo Soboru Watykańskiego II."
(kard. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI)
 

 

 

 

 

Ks. Maciej Zachara MIC – Uzyskał doktorat z liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anselma w Rzymie, Ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym MIC, wykładowca liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym MIC i w nowicjacie MIC, członek Komisji Liturgicznej Zgromadzenia, regularnie publikuje w "Oremus", wydał "Msza Święta. Liturgiczne ABC" (Warszawa 2006).

O. Tomasz Grabowski OP – Dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Doktorant studiów w zakresie teologii w PAT w Krakowie. Publikował w "Teofilu", "W drodze", "Liście" oraz na witrynie internetowej Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Z zamiłowania historyk średniowiecznego rytu dominikańskiego. 


Paweł Milcarek – Redaktor naczelny II Programu Polskiego Radia. Jest aktywnym uczestnikiem starań o przywrócenie dostępu do tradycyjnej liturgii łacińskiej w Kościele katolickim. Był polskim przedstawicielem Centre International d’Etudes Liturgiques, stowarzyszenia powołanego dla inicjowania i prezentowania badań poświęconych klasycznemu rytowi rzymskiemu. W 1999 współzakładał dwumiesięcznik "Christianitas". W 2001 był uczestnikiem zamkniętych Dni Liturgicznych w klasztorze benedyktyńskim w Fontgombault (Francja) z udziałem kard. Josepha Ratzingera. Artykuły publikował w: "Christianitas","Rzeczpospolitej", "Niedzieli", "Ozonie", "Przewodniku Katolickim".Współautor serii podręczników historii do gimnazjum "Przez tysiąclecia i wieki" (WSiP, 2002-2004). W 2008 wydał "Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej".

td

Zobacz także