Warszawa: Warsztaty mediewistyczne „Liturgy and Politics”

W piątek, 8 stycznia 2016 r. od 16.45 do 20.00 w Instytucie Historycznym UW odbędą się międzynarodowe warsztaty mediewistyczne zatytułowane „Liturgy and Politics – New Perspectives of Research”. Podczas warsztatów zaplanowano cztery referaty.

Spotkanie będzie miało na celu podjęcie refleksji nad możliwościami prowadzenia badań historycznych na podstawie źródeł liturgicznych. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane nastepujące referaty:

16.45-17.00 – Greetings, Introduction to the Workshop

17.00-17.30 – Ks. Prof. Kazimierz Ginter, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, „Revolution of Trisagion as an Example of the Influence of the Liturgy upon Politics”

17.30-18.00 – Dr Andrew Irving, Cologne Center for eHumanities, „’O si cerneres!' Politics and Processions in Falco Beneventanus' Chronicon.”

18.00-18.30 – Mgr Paweł Figurski, Uniwersytet Warszawski/University of Notre Dame, „Liturgy and Politics in Mazovia in the High Middle Ages”

19.00-19.30 – Ks. Prof. Bogusław Migut, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, „Liturgy and Politics. The Liturgy as a ’Political’ Act”

19.30-20.00 – Concluding Remarks

Zobacz także