Warszawa: Zakonnice jako nadzwyczajne szafarki Komunii świętej

W Warszawie zakończyło się 117. zebranie plenarne wyższych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych. Mimo, iż miało ono głównie charakter sprawozdawczo-wyborczy, zakonnice rozmawiały też na temat możliwości pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przez siostry zakonne.

Przełożone wysłuchały referatów ks. prof. Jacka Nowaka z UKSW, członka Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Prelegent przedstawił aktualnie obowiązujące prawodawstwo Kościoła powszechnego na ten temat oraz dokumenty Konferencji Episkopatu Polski ("Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej" z 2006 r. umożliwiają siostrom zakonnym za zgodą biskupa pełnienie takiej posługi).

– Nadzwyczajne szafarstwo nie jest zastępowaniem kapłana, ale pomocą kapłanowi – podkreśliła nowa przewodnicząca konsulty M. Danuta Wróbel. Zdaniem przewodniczącej, posługa sióstr szafarek jest podyktowana koniecznością, gdy chodzi o zanoszenie Komunii świętej chorym zakonnicom oraz o praktykowanie adoracji Najświętszego Sakramentu we wspólnocie.

M. Wróbel uważa, że "potrzeba roztropności i respektowania tego, co mówi Kościół", jest też przekonana,że "może służyć dobru" skorzystanie z możliwości, o jakiej mowa w dokumentach kościelnych, by siostry tam, gdzie jest taka potrzeba, były nadzwyczajnymi szafarkami. – Jeżeli byłaby potrzeba, zakonnice są gotowe pomóc jako szafarki w parafii – zaznaczyła M. Wróbel.

inf. KAI

 

Zobacz także