Warsztat z Marcelem Péresem w Węgajtach

W dniach 9-13 paździerka br. Schola Teatru Węgajty organizuje „Warsztat z Marcelem Péresem”. Będzie on poświęcony rekapitulacji obecnego stanu praktycznych badań nad historycznymi tradycjami chorałowymi Europy oraz jej powiązaniami z tradycjami żywymi (śpiew mozarabski, starorzymski). Uczestnicy zaznajomią się z charakterystycznymi cechami stylistycznymi i kontekstem liturgicznym tych tradycji. Duży nacisk położony będzie na tradycję zdobienia monodii (m.in. na podstawie traktatu Hieronima z Moraw). Przewiduje się także możliwość poruszenia tematu wczesnych formam polifonii.

Przedsięwzięcie organizują Stowarzyszenie „Teatr Węgajty” oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w ramach festiwalu „Atlantyda Północy 2006”. Warsztat odbędzie się w sali Ośrodka Teatralnego Węgajty. Planowane są zajęcia w dwóch turach: 3 godziny rano i 3 godziny po południu. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy kierować do Biura Scholi na e-mail: biuro@schola.wegajty.pl, tel.: 89 5129471, 89 5128551.

Marcel Péres – śpiewak, muzykolog, organista, kompozytor, pedagog. Jeden z pierwszych specjalistów w dziedzinie muzyki średniowiecznej, którzy przeprowadzili historyczną refleksję nad formą, kontekstem liturgicznym i zagadnieniami wykonawczymi łacińskiego chorału liturgicznego. W roku 1982 założył i do dziś prowadzi zespół Organum, z którym dokonał szeregu odkrywczych nagrań. Projekty badawcze i nagraniowe obejmują m.in. chorał starorzymski, mozarabski, benewentyński, akwitański, tradycje zgromadzeń zakonnych (cystersów i dominikanów), wczesną polifonię, działalność szkoły Notre Dame, aż po muzykę kościelną XVII w. i repertuar korsykańskich konfraterni.

W swojej pracy artystycznej wykorzystuje narzędzia etnomuzykologiczne, czerpiąc z doświadczeń kultur tradycyjnych, jak grecka czy arabska. W latach 1984-2000 Marcel Péres był dyrektorem Studia Badań nad Interpretacją Muzyki Średniowiecza przekształconego w 1994 roku w Europejskie Centrum Badań nad Muzyką Średniowieczną z siedzibą w Royaumont, zaś od roku 2001 jest szefem CIRMA – Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes w Moissac. W roku 2002 przygotował wraz ze Scholą Węgajty premierę dramatu Ludus Passionis.

 

Zobacz także