Warsztaty chorałowe w Jugowicach

W dniach 11-17 lipca 2005 r. w Jugowicach koło Wałbrzycha odbyły się warsztaty chorału gregoriańskiego zorganizowane przez Scholę Gregoriana Silesiensis. Ponad 20 uczestników z Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Krakowa i innych miejscowości spędziło cały tydzień w ośrodku "Albertówka" w Górach Sowich, gdzie pod kierunkiem kantora scholi, Roberta Pożarskiego, ćwiczyli śpiewanie psalmodii według zasad obowiązujących niegdyś w zakonie dominikańskim.

 

Długość trwania warsztatów dobrano tak, aby umożliwić nie tylko podniesienie umiejętności muzycznych, lecz także odśpiewanie wszystkich psalmów i kantyków występujących w liturgii godzin (cykl ten przed reformą Soboru Watykańskiego II trwał jeden tydzień, a nie cztery).Zebranie materiałów do warsztatów nie było łatwe. Niestety antyfonarz do matutinum się nie zachował i konieczne było skompilowanie własnego. Teksty zostały wzięte z przedsoborowego brewiarza dominikańskiego, natomiast antyfony zostały wyszukane w faksymile "Prototypu" , pochodzącej z 1253 r. księgi zawierającej zatwierdzony przez czwartego generała zakonu, Humberta de Romanis, wzorzec rytu dominikańskiego.

Każdy dzień rozpoczynał się o godzinie 6:00 śpiewaniem matutinum połączonego z laudesami, a kończył o 22:00 celebracją completorium. Godziny te, podobnie jak nieszpory, były odprawiane w kaplicy. Natomiast w ostatnim dniu warsztatów matutinum i laudesy zostały odśpiewane o właściwej porze, czyli w nocy (od 24:00 do 2:00). Z kolei godziny małe – prima, tertia, sexta i nona – posłużyły do nauki tonów psalmowych. Wbrew oczekiwaniom najtrudniejszy do wyuczenia okazał się nie ton IV, a III. Nauka odbywała się przed południem, natomiast popołudniami uczestnicy robili wycieczki piesze i rowerowe, między innymi na zamek Grodno i do Osówki koło Walimia, gdzie znajdują się podziemne fabryki z czasów II wojny światowej. Grupa dobrze się zintegrowała i wiele nauczyła, zwłaszcza że kantorami i lektorami byli kolejno wszyscy uczestnicy. Wbrew obawom udało się odśpiewać po łacinie całe oficjum dominikańskie. Dużym przeżyciem dla uczestników była świadomość, że modlą się tak, jak robiono przez całe wieki, do reformy soborowej. Warsztaty okazały się bardzo udane, zaplanowano więc już następne, poświęcone nauce śpiewania rorat i lekcji (czytań brewiarzowych i mszalnych).

Hanna Krupińska

Zobacz także