Warsztaty dla dyrygentów i prowadzących schole

Uczestnicy zaczęli się zjeżdżać w piątek w południe. Na dobry początek zasiedliśmy do wspólnego obiadu, po którym miało miejsce krótkie spotkanie integracyjne. Punktualnie o 14 rozpoczęły się zajęcia z Piotrem Pałką - dyrygentem chóru Voce Angeli, chórzystą Chóru Polskiego Radia w Krakowie. Piotr przygotował obszerny program biorący pod uwagę między innymi podstawowe zasady muzyki, naukę dyrygowania i sposobów rozśpiewywania zespołu.

ZajęciaPonadto w trakcie zajęć bardzo obrazowo i sugestywnie pokazywał uczestnikom jak rozmawiać ze swoimi chórzystami, jak uczyć ich śpiewać, jak przekazać im swój entuzjazm i zaangażowanie. Warsztatowicze byli bardzo zadowoleni ze sposobu pracy z Piotrem, niemniej jednak zajęcia okazały się nieco meczące… Skończyły się około godziny 18, po nich zjedliśmy kolację.

Po posiłku wszyscy razem udaliśmy się do Bazyliki Świętej Trójcy oo. Dominikanów w centrum Krakowa, gdzie odmówiliśmy nieszpory, a potem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej o godzinie 19:30 oraz w Misterium Męki Pańskiej zorganizowanym przez młodzież z Duszpasterstwa Szkół Średnich 'Przystań'. Po Misterium zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę na krużgankach klasztoru, by wspólnie zmówić modlitwy przed udaniem się w powrotną drogę. Wreszcie wszyscy szczęśliwi z bliskiej perspektywy wypoczynku, wróciliśmy do domu rekolekcyjnego.

Następny dzień, sobotę 5 marca, rozpoczęliśmy jutrznią. Odśpiewaliśmy ją mimo pojawiającego się u niektórych osób lekkiego zmęczenia gardła, ale później, po śniadaniu i przysposobieniu jadalni i po rozśpiewce okazało się, że – wbrew obawom – gardła mamy w dobrej kondycji. Rozpoczęły się zajęcia. Postronny obserwator mógł być nieco zaskoczony. Najpierw rozległy się piski i krzyki i jakieś dziwaczne odgłosy. Dla wtajemniczonych było jasne, że to początek ćwiczeń z rozśpiewki, która nieco później była już o wiele bardziej melodyjna. Potem, prowadzeni przez Piotra Pałkę uczestnicy, szkolili się w dyrygowaniu scholą. W trakcie zajęć brat Dawid Kusz OP w wygłoszonej konferencji dzielił się swoimi przemyśleniami na temat istoty liturgii.

Po obiedzie celebrowaliśmy wspólnie Mszę św. Odprawianą przez o. Meteusza Przanowskiego OP. Ojciec jak na celebransa Eucharystii dla uczestników warsztatów muzycznych przystało, wykonał śpiewy kapłańskie, nie zważając na trapiącą go grypę. Podczas mszy mówił o potrzebie "gorącego serca i zimnej głowy" podczas modlitwy śpiewem. Scholę, czyli w zasadzie wszystkich zgromadzonych, prowadził we wspólnym śpiewie Piotr Pałka.

Po Mszy znów odbywały się zajęcia. Tym razem po krótkiej przerwie na kawę, brat Dawid mówił o zasadach, którymi prowadzący schole powinni się kierować w doborze repertuaru. Później Piotr wybierał kolejnych Uczestników, by mogli dyrygować chórem złożonym z członków Voce Angeli oraz Warsztatowiczów.

Po nieszporach i kolacji zebraliśmy się w jadalni, aby wspólnie śpiewać, bawić się, ale także, by wymieniać się doświadczeniami, informacjami i uwagami. W naszym różnorodnym repertuarze znalazły się pieśni z Niepojętej Trójcy, renesansowe kompozycje polskich autorów, ludowe przyśpiewki i litewska piosenka dla dzieci, wyliczanka, która pamięta czasy, gdy król Jana III Sobieskiego egzaminował żaków w pijarskich szkołach… Chwilami wpadaliśmy w zadumę wspólnie śpiewając wielkopostne pieśni tradycyjne: Jest drabina do niebaPłaczcie AnieliOgrodzie oliwny. Zmęczeni całym dniem zajęć Uczestnicy około godziny 22 zaczęli się rozchodzić, by… dalej śpiewać w pokojach.

W niedzielę 6 marca słoneczny dzień również rozpoczęliśmy jutrznią. Po śniadaniu, do godziny 12 trwały zajęcia prowadzone przez Uczestników i Piotra Pałkę. Każdy z Uczestników mógł jeszcze skorzystać z uwag i wskazówek Piotra i brata Dawida, dyrygując chórem Warsztatowiczów. Potem Mszę świętą odprawił o. Tomasz Nowak OP, który wygłosił poruszające kazanie o prawdzie. W czasie obiadu zaczęliśmy się żegnać, a do godziny 15 Uczestnicy ostatczenie rozjechali sie do domów.

Z pozostawionych przez Uczestników uwag wynika, że warsztaty były udane i warto planować następne, kótre odbędą się najprawdopodobniej w październiku 2005 roku. Zapraszamy!

Zosia Basista
Marianna Leśniak

Zobacz także