Watykan: 19 czerwca Ojciec Święty zainauguruje Rok Kapłaństwa

janvianney19 czerwca, w dzień Bożego Ciała, który zarazem będzie dniem modlitw o świętość kapłanów, papież Bendykt XVI zainauguruje Rok Kapłaństwa, ustanowiony w 150. rocznicę śmierci św. Jana Marii Vianneya.

 Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kardynał Claudio Hummes skierował z tej okazji list do duchownych w całego świata.

Wezwał w nim do wspólnego wysiłku, aby „rok ten był należycie obchodzony na całym świecie – w diecezjach, parafiach oraz w każdej lokalnej wspólnocie, z gorącym udziałem wszystkich wiernych, którzy z pewności darzą swoich księży miłością i wspierają ich w codziennej pracy apostolskiej oraz dążeniu do świętości.”

„W tym roku szczególnie mocno powinien brzmieć głos Kościoła głoszącego jak bardzo jest dumny ze swoich księży, jak bardzo ich kocha oraz jak pełen wdzięczności jest za ich pracę duszpasterską i świadectwo codziennego życia.”

Nawiązując do głośnych i kontrowersyjnych sytuacji w które zamieszani są przedstawiciele duchowieństwa, kardynał Hummes stwierdził, że nie należy postrzegać jedynie księży poprzez to co robią, ale także kim są. „Oczywiście niezbędne jest dokładne przyjrzenie się tym przypadkom, przeprowadzenie dokładnego śledztwa i razie potrzeby wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji. Należy jednak pamiętać, że wspomniane sytuacje dotyczą jedynie bardzo małej części duchowieństwa. Zdecydowana większość księży jest ludźmi o wielkiej uczciwości, oddani swojemu świętemu urzędowi, ludźmi modlitwy i pracy duszpasterskiej.”

Prefekt Kongregacji wyraził też nadzieję, że rok ten będzie czasem „zwiększonej refleksji na temat kapłańskiej tożsamości i teologii katolickiego kapłaństwa, a także niezwykłego znaczenia powołania i misji księży w Kościele oraz w społeczeństwie.” Wyraził też nadzieję rozpoczęcia dyskusji na temat sytuacji materialnej duchownych, spośród których wielu żyje w biedzie i ubóstwie.

Kardynał Hummes zakończył zaproszeniem skierowanym do biskupów, a także diecezji oraz lokalnych społeczności parafialnych, do przygotowania programu na ten nadchodzący rok. „Wszystkie lokalne kościelne wspólnoty są 19 czerwca zaproszone do inauguracji Roku Kapłaństwa poprzez odpowiednie uroczystości. Ci, którzy są w stanie być tego dnia w Rzymie, są szczególnie zaproszeni do zamanifestowania poparcia dla tej pięknej inicjatywy Ojca Świętego.”

jh, za fides.org

 

td

Zobacz także