Watykan: Abp Ravasi za dopuszczeniem kobiet do posługi lektoratu

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury abp Gianfranco Ravasi opowiedział się za dopuszczeniem kobiet do posługi lektoratu. Swoją propozycję uzasadnił ważną rolą, jaką odgrywają one w życiu Kościoła.

Podczas spotkania z dziennikarzami włoski hierarcha, który stoi na czele komisji przygotowującej orędzie XII Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, zaznaczył, że jednym z ważnych problemów omawianych podczas obrad synodalnych jest interpretacja Pisma Świętego, która nie może pomijać duchowego sensu Biblii. Jednocześnie należy pamiętać, że w krajach europejskich Pismo Święte stanowi ojczyznę duchową i pomimo częstego łamania nakazów Dekalogu, jest istotnym składnikiem naszej kultury.

Ogromnym wyzwaniem jest zubożenie języka młodego pokolenia. O ile przed dziesięciu laty przeciętny młody Włoch dysponował słownictwem ograniczonym do 800 słów, to obecnie dysponuje on mniej niż 400 słowami, podczas gdy w języku włoskim istnieje ich 150 tys. Jak w tych warunkach przekazywać bogactwo biblijne? – pytał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury. Zauważył, że istotnym wyzwaniem jest także przekazywanie wiary biblijnej dzieciom.

inf. KAI

 

Zobacz także